VITAS Advantage: Bukas na Formulary

Ginagamit ng VITAS ang aming bukas na formulary nang katuwang ang mga espesyalista at ospitalista para pangasiwaan ang pag-access sa hospice at pasimplehin ang mga pag-uusap na humahantong sa mga paglipat sa hospice care.
 Karapa-dapat Ba Sa Hospice Ang Iyong Pasyente?

Ang lahat ng mga hospice ay nagbibigay ng mga pangunahing serbisyo, ngunit namumukod-tangi kami dahil sa aming mga karagdagang serbisyo at open formulary. Layunin naming magbigay sa iyo ng nilalaman na naaangkop para sa iyong mga pangangailangan. Tingnan kung paano magiging kapaki-pakinabang ang aming open formulary sa iyong mga pasyente o residente sa iyong lugar ng pangangalaga.

Para sa mga Ospital

Pinananatili ng VITAS ng bukas na formulary para matiyak na maipagpapatuloy ng mga pasyenteng lumilipat sa aming pangangalaga ang mga therapy na nakabatay sa ebidensya na tumutulong na pahusayin ang mga sintomas at ang quality of life. Mula sa gabay sa telepono hanggang sa real-time na klinikal na suporta, kailangan mo ng hospice provider na palaging available.
Ospital na kinalalagyan na may gamot

Para sa mga Doktor

Kapag handa na ang iyong pasyente sa hospice, posibleng mag-alinlangan silang itigil ang mga iniresetang gamot bilang bahagi ng kasalukuyang paggagamot sa kanila. Sa VITAS, hindi nila ito parating kinakailangang gawin.
Mga gamot sa mesa

Para sa Pangangalaga na Pangmatagalan

Bagama't magkakaroon ng mga pagsasaayos bilang bahagi ng paglipat ng pasyente mula sa medical care patungo sa hospice, hindi nila kailangang ihinto ang lahat ng paggamot.
Isang babaeng may de-resetang gamot