Ang Mga Benepisyo ng Hospice sa Mga Nursing Home at Pasilidad

Ang VITAS ay nagbibigay ng hindi mapapantayang klinikal na pagkaeksperto, malawak na kaalaman tungkol sa mga regulasyon sa nursing facility ng Medicare at Medicaid, at sa kakayahang maisama ng probisyon ng hospice care sa kapaligiran ng nursing facility.

Bilang isang partner na marami na ang karanasan kasama ang mga episode-based providers, ang VITAS ay nag-aalok ng isang buong serbisyo upang positibong makaapekto sa performance at kalidad ng mga sukatan ng iyong nursing facility (NF). Mula sa mga individualized care plan at regular na pagbisita ng grupo ng aming mga dalubhasa sa hospice hanggang sa mga programang pang-edukasyon at patuloy na pangungulila at suporta sa mga naulila para sa iyong mga residente at kawani, sinusuportahan ng VITAS ang iyong mga clinical staff, upang mapadali ang mga positibong kalalabasan.

KAUGNAY: Medicaid Managed Care at Hospice

Paano Makakatulong ang VITAS sa Mga Nursing Facility

  • Sinusuportahan namin ang konsepto ng "pagtanda sa isang lugar" sa pamamagitan ng pagdadala ng hospice care sa inyong mga residente upang maiwasan ang hindi kinakailangan/nakakaabalang transisyon sa pangangalaga.
  • Nauunawaan namin ang kamatayan at nalalapit na kamatayan, kasama ang pagbabago ng mga gamot bilang habang tinatanggihan ito ng residente at pagbibigay ng naaangkop na death attendance, isang pinabilis na death certificate at koordinasyon sa funeral home.
  • Nag-aalok kami ng libreng CE training para sa iyong staff tungkol sa tungkulin ng hospice at binibigyang-kaalaman namin ang aming staff tungkol sa pagtatrabaho sa mga nursing facility.
  • Nagbibigay kami ng Minimum Data Set na koordinasyon para matugunan ang mga pederal na kinakailangan at pangangailangan ng pasyente ng hospice.
  • Ang aming mga kinatawan na may malawak na karanasan ay nagbibigay ng pauna at nasa site na survey at certification assistance upang matiyak ang aming mga positibong resulta.

Paano Namin Tinutulungan ang Iyong Mga Residente

  • Tinutugunan namin ang mga pisikal at psychosocial na pangangailangan sa katapusan ng buhay ng mga residenteng kwalipikado para sa hospice at kanilang pamilya.
  • Available ang aming staff sa 24 na oras na pangangalaga sa bedside kapag medikal na kinakailangan para maiwasan ang mga 911 na tawag at upang maiiwasang madala ang residente sa emergency department at ospital.
  • Nagbibigay kami ng mga gamot, supply, at DME na nauugnay sa mga diagnosis sa hospice ng residente.
  • Available ang aming staff sa isang 24/7 Telecare line para matiyak na masasagot ng hospice clinician ang bawat tawag, ito man ay para payuhan ang staff o magpadala ng miyembro ng team sa iyong pasilidad, umaga o gabi.

Handa na ba ang inyong pasyente para sa hospice?

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming listahan ng email para sa mga webinar, balita tungkol sa Hospice care at higit pa.