Paano Namin Tinutulungan ang Mga Nasa Panganib na Organisasyon

Ang mga doktor at organisasyon na may populasyon ng mga pasyenteng nasa panganib ay nakikinabang sa ibat-ibang paraan sa paggamit ng hospice care para sa mga naaangkop na pasyenteng nasa bahagi ng katapusan ng buhay.

Ang mga miyembro ng mga Medicare Advantage plan ay kwalipikado para sa Medicare Hospice Benefit.

Ano ang inaalok ng Hospice

Ang mga pasyente ng hospice ay tumatanggap ng komprehensibo, magkakatugmang pangangalaga, kabilang ang pag-aalaga, kalusugan sa bahay, mga gamot at matitibay na medikal na gamit.. Ipinakikita ng mga pag-aaral na ang mga pasyente na tumatanggap ng hospice care ay madalas na nabubuhay nang mas mahaba kaysa sa mga hindi tumatanggap ng hospice care at na ang hospice ay mas matipid at epektibong paraan upang mapangalagaan ang mga pasyenteng may malapit ng katapusan ng buhay.

Pagpapababa ng Bilang ng Namamatay sa Ospital, Mga Pagpasok sa ICU at 30- Mga Araw ng muling Pagpasok

Ang pagpapatala sa hospice ay nabawasan nang malaki ang mga namamatay sa ospital, ang mga pinapasok sa ICU at 30-araw ng mga readmission sa ospital sa bawat pinag-aaralang panahon ng pag-enrol.

Ang paggamit ng mas kaunting mga serbisyo sa ospital ay nakakabawas ng mga gastos at nagpapabuti sa parehong kalidad ng pangangalaga at kalidad ng buhay ng pasyente. Ang pagpapatala sa hospice ay nagresulta sa mga makabuluhang pagbawas ng mga araw sa ospital at sa ICU. Sa katunayan, habang tumatagal ang panahon ng pagpapatala sa hospice, tumataas ang mga benepisyo.

Pagbaba ng Mga Araw sa Ospital at mga Araw sa ICU

Ang pag-enrol sa hospice ay nagresulta sa malaking pagbawas sa mga araw sa ospital at sa ICU; sa katunayan, habang tumatagal ang panahon ng pagpapatala sa hospice, tumataas naman ang mga benepisyo

Mga Pagsasaalang-alang sa Pagbabalik ng Ibinayad para sa Mga Pasyenteng nasa Hospice

Sa panahon na epektibo ang pagpili, ang HMO o CMP ay maaaring singilin ang Medicare Part A sa isang bayarang batay sa serbisyo (napapailalim sa karaniwang mga patakaran ng Medicare para sa pagbabayad) para lamang sa mga sumusunod na saklaw na mga serbisyo ng Medicare:

  • Mga serbisyo ng nangangalagang doktor ng nagpatala kung ang doktor ay isang empleyado o kontratista ng HMO o CMP at hindi nagtatrabaho o nakakontrata sa hospice provider.
  • Mga serbisyo na hindi nauugnay sa paggamot ng kalagayan na terminal kung saan napili ang hospice care o sa isang kalagayan na nauugnay sa kondisyong terminal.
  • Mga serbisyong naibigay pagkatapos ng pagpapawalang-bisa o pag-expire ng pagpili ng pasyente ng hospice hanggang sa magsimulang muli ang buong buwanang pagbabayad ng capitation.

Maaaring singilin ng doktor ang Medicare Part B bilang FFS para sa mga serbisyo na may kaugnayan at/o walang kaugnayan sa sakit na terminal. Sinumang PCP na nagtatrabaho sa hospice ay magpapadala ng bill-para sa mga serbisyo ng doktor sa hospice.

Ang buwanang pagbabayad ng capitation ay nababawasan sa unang araw ng buwan matapos na pirmahan ng benepisyaryo ang form ng pagpili ng hospice na tinatawag na "Bagong Enrollee." Ang mga pagbabayad ay nagsisimula sa unang araw ng buwan matapos na ipawalang-bisa ng benepisyaryo o mag-expire ang kanilang pagpili ng hospice.

Mga Modifications ng Code para sa Hospice

Nasa ibaba ang mga code modifier na ginamit sa halip na isang pahayag na nagpapatotoo kapag naniningil sa Medicare para sa pangangasiwa sa hospice care:

  • GV-diagnosis na may kaugnayan sa hospice; ang doctor na nag-aalaga ay hindi nagtatrabaho o binabayaran na pinag-usapan ng hospice provider ng pasyente
  • GW-diagnosis na walang kaugnayan sa hospice; serbisyo na hindi nauugnay sa diagnosis na terminal ng pasyente ng hospice
  • Q5-ginagamit kasabay ng GV o GW modifier kapag ang isa pang doktor sa parehong kasanayan ay sumasaklaw sa trabaho ng doktor na nag-aalaga sa pasyente
  • Q6-ginagamit kasabay ng GV o GW modifier kapag ang isa pang doctor ng ibang kasanayan o isang locum tenensdoktor ay sumasaklaw sa trabaho ng doktor na nag-aalaga sa pasyente.

Makipag-usap sa kinatawan ng VITAS tungkol sa mga paraan upang turuan ang iyong mga pasyente tungkol sa mga alternatibo ng kanilang hospice kapag malapit na ang katapusan ng buhay. Bilang nangungunang hospice provider sa bansa, ang VITAS ay may karanasan at mapagkukunan upang makatulong.

Nais mo bang Maging Partner ng VITAS?

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming email list para sa mga webinar, mga balita tungkol sa hospice care at higit pa.