VITAS Advantage: 24/7/365 na Suporta sa Pangangalaga

Walang 9-hanggang-5 na schedule na sinusunod ang mga sintomas, at gayon din ang aming hospice team. Mula sa gabay sa telepono hanggang sa real-time na klinikal na suporta, kailangan mo ng hospice provider na palaging available.
 Karapa-dapat Ba Sa Hospice Ang Iyong Pasyente?

Ang lahat ng mga hospice ay nagbibigay ng mga pangunahing serbisyo, ngunit nagiging bukod-tangi kami dahil sa aming 24/7/365 na suporta sa pangangalaga. Naririto ang VITAS para sa iyo, sa iyong pasyente at sa kanilang pamilya sa anumang oras sa umaga, hapon o kalagitnaan ng gabi, nang buong taon-kahit na pista opisyal at Sabado't Linggo.

Para sa mga Ospital

Ang aming 24/7 na availability ay tumutulong na makaiwas sa mga hindi kinakailangang pagtawag sa 911, pagbisita sa ED, at muling pagpapaospital. Pinananatili nitong mataas ang iyong mga metrics sa kalidad habang binabawasan ang haba ng pagtigil at ang dami ng mga muling naa-admit.
Mga taong nasa pasilyo ng ospital

Para sa mga Doktor

Kapag ang iyong pasyente ay hindi na tumutugon sa curative treatment, i-refer ang iyong pasyente sa 24/7 sa nakatuon sa comfort na hospice care at makasisiguro kayo na matatanggap nila ang katulad na antas ng suportang inaasahan nila mula sa iyo at sa iyong team.
Isang babaeng gumagamit ng computer

Para sa mga Senior Living Communitiy

Ang 24/7/365 na pagkakaroon ng mga tauhan ng VITAS ay makatutulong na mapanatili ang pagdaloy ng perang kaugnay sa pagre-reimburse/kabayaran sa iyong komunidad para sa mga serbisyong hindi kaugnay sa hospice at sinusuportahan ang iyong mga residente na tumanda sa kanilang kinalalagyan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng iba't ibang hospice services na direkta sa iyong komunidad.
Magkasamang nagbabasa ang tagapag-alaga at ang isang mahal sa buhay

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming listahan ng email para sa mga webinar, balita tungkol sa Hospice care at higit pa.