VITAS Advantage: High-Acuity na Pangangalaga

May kakayahan ang VITAS na mapangalagaan ang mga pasyenteng may high-acuity na pangangailangan na kung saan ang iba pang mga hospice ay kulang sa mga kinakailangang mga resource o kadalubhasaan.
 Karapa-dapat Ba Sa Hospice Ang Iyong Pasyente?

Ang lahat ng hospice ay nagbibigay ng mga pangunahing serbisyo, ngunit ang aming kakayahang makapagbigay ng high-acuity na pangangalaga ang dahilan kung bakit kami bukod-tangi. Gaano man kakumplikado o kahirap ang mga sintomas ng isang pasyente, ang VITAS ay may hospice at palliative care na mga solution at protocol na hindi naibibigay ng ibang mga hospice provider.

Para sa mga Ospital

Ang mga pasyenteng nangangailangan ng high-acuity na pangangalaga ay puwedeng makaepekto nang masama sa mga resource ng ospital at puwede rin nitong negatibong maapektuhan ang iyong mga performance ranking. Makakatulong ang VITAS sa pamamagitan ng paglilipat sa hospice ng iyong mga pasyenteng may malubhang karamdaman.
Isang pasyenteng nakahiga sa kama ng ospital

Para sa mga Doktor

Ang mga pasyenteng may mga high-acuity na pangangailangan ay maaaring mangailangan ng pangangalagang mahirap ihatid sa labas ng ospital, pangangalaga na pangmatagalan, o skilled nursing facility. Bumubuo ang VITAS ng natatanging plano ng pangangalaga para sa bawat pasyente.
2 clinician na may kasamang pasyente

Para sa mga Senior Living Communitiy

Kung nangangailangan ang iyong residente ng high-acuity na pangangalaga dahil sa agresibong mga sintomas, hindi mapangasiwaang pananakit o malimit na pagpunta sa ED, makapagbibigay ang VITAS ng antas na pangangalagang iyon upang masuportahan ang iyong residente sa iyong komunidad.
Dalawang tao

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming email list para sa mga webinar, mga balita tungkol sa hospice care at higit pa.