VITAS Advantage: 24/7/365 Suporta sa Klinikal na Pangangalaga para sa Mga Doktor

Walang 9-hanggang-5 na schedule na sinusunod ang mga sintomas, at gayon din ang aming hospice team.
 Karapa-dapat Ba Sa Hospice Ang Iyong Pasyente?

Papaano Ka Matutulungan ng VITAS

Naririto ang VITAS para sa iyo, sa iyong pasyente at sa kanilang pamilya sa anumang oras sa umaga, hapon o kalagitnaan ng gabi, nang buong taon-kahit na pista opisyal at Sabado't Linggo. Kung ikaw man ay may tanong tungkol sa mga gamot ngunit nagkataon namang kasasara pa lang ng botika, o kaya ay handa mo nang ilipat ang iyong pasyente mula sa ospital patungo sa hospice sa 2 ng umaga, handa ang team ng mga in-house na clinician ng VITAS na tulungan ka kailan mo man kami kailangan.

Live na Klinikal na Suporta 24/7

Kapag ang iyong pasyente ay hindi na tumutugon sa paggagamot, piliin ang kaginhawahan ng hospice at masiguro na tatanggapin nila ang kaparehong antas ng suporta na kanilang nakasanayan nang asahan mula sa iyo at sa iyong pangkat.

Kapag nag-refer ka sa VITAS, mapagkakatiwalaan mo na sasagutin ng mga Telecare na manggagamot ang anumang mga tanong na maaaring mayroon ka, ang iyong pasyente, ang kanilang pamilya o ang tagapag-alaga. Kung kinakailangan, maaaring personal na pumunta ang VITAS na manggagamot upang maasikaso at ma-stabilize ang pasyente na may sintomas, na siyang nakatutulong ma maiwasan ang mga 911 na pagtawag sa telepono, mga pagbisita sa ED at pagpapaospital. Maaari kang makipag-ugnayan sa kanilang pangkat ng hospice sa anumang oras na ninanais mo upang mapanatiling napapanahon ang iyong kaalaaman tungkol sa anumang mga medikal na pangyayaring naganap o mga pagbabago sa kanilang kalagayan o plano ng pangangalaga.

Maayos na Paglipat ng Pangangalaga, sa Anumang Panahon na Kinakailangan mo Kami

Binibisita ang mga pasyente sa kalagitnaan ng gabi o gumagawa ng house call sa panahon ng pista opisyal, para lamang matuklasan na maaaring makinabang ang iyong pasyente sa hospice? Huwag mag-atubiling tumawag sa amin. Karaniwang tumutugon ang VITAS sa mga referral sa loob ng 15 minuto o kulang pa, sa kahit na anumang oras ng araw o gabi. Ang aming mga dalubhasa sa admissions ay nakahandang makipagkita sa iyo at sa iyong pasyente kahit nasaan ka man. Nakakatulong ang aming mobile app na mapadali, mabawasan ang komplikasyon at gawing mas secure ang mga referral.

Nabawasang Dami ng Muling Pagpapa-ospital at Admission sa ED

Kung lumala ang mga sintomas ng iyong pasyente habang siya ay nasa ilalim ng hospice care, maaaring baguhin ng VITAS ang antas ng pangangalaga sa anumang panahon upang makapagbigay ng full-time na klinikal na suporta, karagdagang palliative na aksiyon hanggang sa ang mga sintomas ay ma-stabilize at ang pananakit ay mapamahalaan. Nakakatulong itong mapanatili ang iyong pasyente sa kanyang ninanais na kinalalagyan ng pangangalaga, at nang hindi mapapunta sa ospital o sa ED.