VITAS Advantage: Mga Espesyalista sa Malubhang Karamdaman para sa mga Doktor

Mga pangunahing resource sa end-of-life care, pinahusay na prognostication, at ang kahalagahan ng hospice care.
 Karapa-dapat Ba Sa Hospice Ang Iyong Pasyente?

Papaano Ka Matutulungan ng VITAS

Ang mga espesyalista sa malubhang karamdaman ng VITAS, kasama ang mga clinician at nakalaang mga kinatawan ng doctor, ay nagsanay nang husto sa pag-unawa ng mga pangangailangan sa pangangalaga ng mga pasyenteng may malubhang karamdaman at ng iyong practice. Ibinibigay nila ang kanilang pagkadalubhasa na partikular sa sakit tungkol sa end-of-life care at advance na care planning para mapabuti ang paghahatid ng pangangalagang naaayon sa layunin at sumikap na masuportahan ang mga sukatan ng kalidad at layunin sa pananalapi ng iyong practice.

Pinasadya ng mga dalubhasa ng VITAS sng edukasyonal na programa para sa iyong practice para matugunan ang iyong mga partikular na layunin, kung ito man ay ang pangangailangan para sa mga mas mabuting kakayahan sa prognostication, pangangasiwa ng sintomas, o mga pag-uusap sa mga pasyente at kanilang mga pamilya tungkol sa layunin ng pangangalaga.

Sinusuportahan ang mga Layunin ng Iyong Practice

Ang mga espesyalista ng VITAS sa malubhang karamdaman ay nakikipagtulungan sa iyong mga tauhan para magbigay ng mas mataas na kalidad na pangangalaga, mas mabuting komunikasyon, at mahusay na pangangasiwa ng sintomas para sa iyong mga pasyenteng may malubhang karamdaman habang papalapit na sila sa katapusan ng buhay. Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan, ikaw at ang iyong mga tauhan ay makikinabang mula sa:

 • Data na partikular sa practice para makatulong na makilala ang mga kalakasan, kalakaran, at oportunidad
 • Pag-unawa sa pangangasiwa ng sintomas at koordinasyon ng pangangalaga para maapektuhan ang mga sukatan ng kalidad
 • Peer-to-peer na edukasyon sa pagtukoy ng prognostication at pagiging karapat-dapat sa hospice
 • Secure at napapanahong mga referral sa pamamagitan ng VITAS clinical app
 • Edukasyonal na suporta sa pamamagitan ng mga CME at CE para sa mga kinakailangan sa paglilisensya para sa mga klinikal na tauhan
 • Mga klinikal na resource para matulungan ka sa pakikipag-usap sa iyong mga pasyente tungkol sa advanced na care planning
 • Pinabuting mga antas ng kasiyahan ng pasyente batay sa EOL na pangangalaga na nakabatay sa pasyente

Pinahusay na Pangangalaga para sa Iyong mga Pasyente

Ang mga espesyalista ng VITAS sa malubhang karamdaman ay nagbibigay ng mga pinasadyang serbisyo, batay sa mga pangangailangan ng iyong practice at mga pasyente:

 • Mahusay na transisyon sa hospice care sa bahay
 • Pakikipagtulungan sa mga plano ng pangangalaga batay sa indibidwal para sa mga pasyenteng may malubhang karamdaman
 • Pagsisimula ng mga kasalukuyang pag-uusap
 • Pinahusay na pakikipagtulungan sa pangangalaga

Malapit na nakikipagtulungan ang VITAS sa mga ka-partner na doctor at sa iyong mga tauhan para makilala ang mga pangangailangan at makapagbigay ng mga resource, pagsasanay, at data na humahantong sa pinahusay na pangangalaga at mas mataas na antas ng kasiyahan para sa iyong mga pasyente.