Paano Makakatulong ang VITAS sa Kalidad at Performance ng Metrics

Sa gitna ng pangangalagang pangkalusugan na value-based ngayon, ipinatupad ng Centers for Medicare Services (CMS) ang mga sistema ng pagpepresyo gamit ang impormasyon mula sa mga survey sa pangangalagang pangkalusugan at iba't ibang mga de-kalidad na hakbang kasama ang:

 • Pagpapabuti ng kalidad
 • Pagbabayad para sa pag-uulat (MIPS)
 • Pag-uulat sa publiko

Ito ang mga mahahalagang tool na ginamit sa buong industriya ng pangangalagang pangkalusugan sa anyo ng mga ranggo ng pagganap upang matulungan ang mga pasyente sa paggawa ng ipinababatid na mga pagpapasya kung saan sila makakatanggap ng pangangalaga.

Nag-aalok ang VITAS ng maraming serbisyo na maaaring makaapekto sa mataas na rating ng aming mga kapartner:

 • Ang mga customized care plan na nagpapabuti sa kalidad ng buhay ng mga pasyente
 • Ang apat na level ng ng pangangalaga para sa pangangasiwa ng matinding sintomas ay pinapanatiling kumportable sa bahay ang mga pasyente na may iba't ibang mga pangangailangan, na nagreresulta sa pagbabawas ng:
  • Muling pagpasok sa ospital
  • Pagkasakit at pagkamatay sa ospital
  • Paggamit ng yunit ng critical care
  • 911 mga tawag at paggamit ng ED
  • Ang pananatili sa ospital

Nag-aalok kami sa mga pasyente ng:

 • Dalubhasang medikal na pangangalaga, pangangasiwa ng sintomas, at emosyonal at espirituwal na suporta
 • In-home na hospice care, kahit na ang bahay ay isang pribadong tirahan, pasilidad sa pangangalaga o assisted living community o pamayanang tumutulong
 • Mga lima o higit pang mga pagbisita sa bawat pasyente bawat linggo ng isang miyembro ng grupo ng VITAS interdisciplinary hospice
 • 24 - oras ng pag-access sa mga kawani ng VITAS sa pamamagitan ng aming Care Connection Center
 • Mga shift ng continuous na paggagamot sa bahay ng pasyente, kapag naaangkop sa medikal, hanggang sa mapigilan ang mga sintomas
 • Lahat ng mga home medical equipment, gamot at mga gamit na nauukol sa karamdamang walang lunas
 • Emosyonal at espirituwal na suporta para sa pasyente at pamilya
 • Suporta ng mga kawani ng VITAS sa mga naulila na pamilya hanggang 13 buwan matapos ang pagkamatay

Nais mo bang Maging Partner ng VITAS?

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming email list para sa mga webinar, mga balita tungkol sa hospice care at higit pa.