VITAS Advantage: Hospice Care sa mga Ospital

Nagbibigay ang lahat ng hospice ng mga pangunahing serbisyo, ang aming mga pagkakaiba ang dahilan kung bakit kami natatangi. Layunin naming magbigay sa iyo ng nilalaman na naaangkop para sa iyong mga pangangailangan. Hanapin ang VITAS Advantage na naaangkop para sa iyo at sa iyong mga pasyente.