Papaano Namin Tinutulungan ang mga Ahensiya ng Pag-aalaga ng Kalusugan sa Bahay

Habang tumatagal ang haba ng buhay ng mga Amerikano, ang mas maraming dami sa kanila ay magkakaroon ng maraming malulubhang kalagayan, tulad ng dementia, sakit sa puso, malubhang lung disease at limitado o humihinang kakayahang makagawa ng mga bagay nang mag-isa.

Ang pag-aalaga ng kalusugan sa bahay ay angkop para sa mga pasyente na hindi lumalala ang kalagayan o kaya ay bumubuti. Ngunit ang paglala ng pasyente ay nakababalisa sa lahat ng tao, lalo na kung ito ay may kasamang paulit-ulit na pagka-confine sa ospital o pagkabigo na makamit ang mga hinahangad ng therapy. 

Ang VITAS ay isang positibong solusyon sa ganitong uri ng kahirapan sa pag-aalaga ng kalusugan sa bahay. Ang inyong pasyente ay itinataas sa angkop na antas ng pag-aalaga para sa mas mabuting quality of life, at nakakakita ang ahensiya ng mas mataas na mga satisfaction score, mas kakaunting kaganapan ng readmission, at nabawasan ang mga partial episode payment.

Handa na ba ang inyong pasyente para sa hospice?

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming listahan ng email para sa mga webinar, balita tungkol sa Hospice care at higit pa.