VITAS Advantage: Partnership ng Pinuno ng Pag-iisip sa Hospice para sa mga Doktor

Kapag oras nang makipag-partner sa isang hospice, piliin ang VITAS, ang provider na nagtatakda ng pamantayan.
 Karapa-dapat Ba Sa Hospice Ang Iyong Pasyente?

Narito Kung Paano Nakakatulong ang VITAS

Kapag handa na ang iyong pasyente para sa nakatuon-sa-kaginhawahan na end-of-life care, mainam na makipag-partner sa isang provider na nagsasaalang-alang sa kanilang mga pangangailangan. Sa pamamagitan ng isang tamang provider, makikinabang din ang iyong practice at pati na rin ang komunidad.

Ang pinakamagandang ka-partner ay isang pinuno sa pag-iisip sa pangangalagang pangkalusugan na nagbibigay-prayoridad sa iyong mga pasyente, sa practice, at sa komunidad sa kabuuan, na sumusuporta sa mga klinikal na propesyonal sa kasalukuyan at pati na rin sa hinaharap sa pamamagitan ng edukasyon para masiguro ang mas mataas na kalidad ng pangangalaga para sa mga pasyente sa ngayon at pati na rin sa mga susunod na henerasyon. Kapag oras nang makipag-partner sa isang hospice, piliin ang VITAS, ang provider na nagtatakda ng pamantayan.

  • Namumuhunan ang VITAS sa pagsasanay ng aming mga susunod na henerasyon ng mga propesyonal sa hospice, kabilang ang mga doktor, nurse, social worker, chaplain, at music therapist.
  • Nag-ii-sponsor kami ng mga fellowship at graduate education para sa mga doktor na kumukuha ng sertipikasyon sa hospice at palliative treatment, pati na rin ang patuloy na edukasyon para sa mga aktibong doktor sa pamamaigtan ng mga CME, grand round, at mentorship.
  • Bilang isang modelo ng pangangalaga na pangunahing pinopondohan ng Medicare at Medicaid, sinusuportahan namin ang tatlong layunin at mga alternatibong modelo ng pagbabayad ng Centers for Medicare & Medicaid Services.

Klinikal na Kadalubhasaan at Suporta

Masusuportahan din ng board-certified na mga medical director na namamahala sa mga pangkat na binubuo ng iba't ibang mga disiplina ng VITAS ang iyong practice sa pamamagitan ng pagbibigay-tulong sa mga doktor na matugunan ang kanilang mga pangangailangan sa medikal na graduate education. Ang aming mga medical director ay available bilang mga lecturer at puwedeng mamahala sa pagsasanay sa mga ospital at inpatient hospice unit ng VITAS.

Namumuhunan sa Panghinaharap ng End-of-Life Care

Nag-ii-sponsor ang VITAS ng mga fellowship sa hospice at palliative treatment sa walong mga institusyon ng mataas na edukasyon, bilang pagpapahayag ng aming pangako sa mga manggagamot at pasyente na nasasakop ng aming kadalubhasaan, sa kasalukuyan at pati na rin sa hinaharap.