VITAS Advantage: Partnership sa Pinuno sa Pag-iisip sa Hospice para sa mga Ospital

Pinapahusay ng VITAS ang iyong mga pasyente, ospital, at komunidad sa kabuuan, at sinusuportahan nito ang mga klinikal na propesyonal sa kasalukuyan at pati na rin sa hinaharap sa pamamagitan ng edukasyon at data.
 Karapa-dapat Ba Sa Hospice Ang Iyong Pasyente?

Narito Kung Paano Nakakatulong ang VITAS

Kapag regular na na-oospital o na-aadmit sa iyong ED nang paulit-ulit ang isang pasyente, maaaring panahon na para i-refer siya sa hospice. Kung naghahanap ka ng ka-partner sa end-of-life care, ang pangunahing prayoridad ay ang mga pangangailangan ng iyong pasyente, ngunit ang pagpili ng tamang provider ay makapagbibigay-benepisyo sa buong sakop ng pangangalaga.

Ang pinakamabuting ka-partner ay isang pinuno sa pag-iisip sa pangangalagang pangkalusugan na nagbibigay-suporta sa mga klinikal na propesyonal sa kasalukuyan at pati na rin sa hinaharap sa pamamagitan ng edukasyon at pagbibigay-gabay, na siyang ganap na makapagbibigay ng mga benepisyo ng iyong mga pasyente, sa ospital, at sa kabuuan ng komunidad. Kapag oras nang makipag-partner sa isang dalubhasa sa end-of-life, piliin ang VITAS, ang provider na nagtatakda ng pamantayan.

  • Namumuhunan ang VITAS sa pagsasanay ng aming mga susunod na henerasyon ng mga propesyonal sa hospice, kabilang ang mga doktor, nurse, social worker, chaplain, at music therapist.
  • Nag-ii-sponsor kami ng mga fellowship at graduate education para sa mga doktor na kumukuha ng sertipikasyon sa hospice at palliative treatment, pati na rin ang patuloy na edukasyon para sa mga aktibong doktor sa pamamaigtan ng mga CME, grand round, at mentorship.
  • Bilang isang modelo ng pangangalaga na pangunahing pinopondohan ng Medicare at Medicaid, sinusuportahan namin ang tatlong layunin ng Centers for Medicare & Medicaid Services at nagpapahayag ng mga alternatibong mga modelo ng pagbabayad.

Ang Teknolohikal na Benepisyo

Sa paggamit ng aming pakikipagsamahan sa mga eReferral na plataporma, gumagamit ang VITAS ng mga live na data-feed at protocol na nakabatay sa ebidensya para mapahusay ang koordinasyon ng pangangalaga, mga pinabilis na digital na referral, at masiguro ang mga napapanahong transisyon sa end-of-life care, sa ospital mo man o kaya ay sa mas ninanais na kinalalagyan ng pasyente.

Klinikal na Kadalubhasaan at Suporta

Masusuportahan din ng board-certified na mga medical director na nangangasiwa sa mga pangkat na binubuo ng iba't ibang mga disiplina ng VITAS ang iyong team sa pamamagitan ng pagbibigay-tulong sa mga doktor upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan sa medikal na graduate education. Ang aming mga medical director ay available bilang mga lecturer at puwedeng mangasiwa sa pagsasanay sa inyong ospital o sa aming mga inpatient hospice units (IPU). Puwede ring gamitin ang aming mga IPU para sa mga pagkakataon ng praktikal na pagsasanay.

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming listahan ng email para sa mga webinar, balita tungkol sa Hospice care at higit pa.