Nakahiga sa isang hospital bed ang isang lalaki na may nasal cannula para sa karagdagang oxygen

VITAS Advantage: Case Study tungkol sa High-Acuity na Pangangalaga para sa mga Ospital

Ang Hospice Care ay Kaugnay sa Mas Mababang Dami ng Pagkamatay sa Ospital at Intensive Care

Ang pagpapa-enroll sa hospice sa huling anim na buwan ng buhay ay nauugnay sa pinabuting kasiyahan ng pasyente at pain management, mas kaunting araw sa ospital, at mas mababang dami ng pagkamatay sa ospital at intensive care unit (ICU) para sa mga pasyente ng Medicare, ayon sa nailathalang ulat sa BMJ Supportive & Palliative Care.

"Gaya ng nakasaad sa ibang mga pag-aaral na nagpapakita ng benepisyo, ang paggamit ng hospice care ay nauugnay sa mas magandang resulta ng kalidad ng pangangalaga, kasama ang mga sukatan ng pag-aalaga na nakatuon sa pasyente," ayon sa mga may-akda. Ayon sa kanilang mga napag-alaman, kanilang sinasabi na kailangang itampok ang kahalagahan ng "mas malaking pagpapalawig ng paggamit ng hospice para mabawasan ang mga pagkamatay sa ospital at mapahusay ang kalidad ng pangangalaga ng mga pasyenteng may hindi gumagaling na karamdaman."

Sinuri ng mga tagapagsiyasat ang data mula sa Dartmouth Atlas of Health Care Report noong 2012 at ang database ng survey ng American Hospital Association ng 236 na mga akademikong medikal na sentro sa U.S. na kinikilala bilang ang mga pinakamahusay na ospital para sa klinikal na pagkadalubhasa para sa 2012-2013 ng U.S. News and World Report.

Ang mga pasyenteng kumakatawan sa pag-aaral ay mahigit sa 163,000 na mga benepisyaryo ng Medicare na namatay noong 2010 at naospital nang isa o mahigit pang beses sa nakalipas na dalawang taon nang hindi bababa sa isa sa siyam na hindi gumagaling na mga karamdamang nauugnay sa mataas na dami ng pagkamatay: malignant na cancer/leukemia, chronic pulmonary disease, coronary artery disease, congestive heart failure, peripheral vascular disease, severe chronic liver disease, diabetes na may end-organ damage, chronic renal failure, at dementia.

Sa pangkalahatan:

 • 46.8% ng mga pasyente ay naka-enroll sa hospice sa huling anim na buwan ng buhay
 • 31.1% ng lahat ng mga pasyente ay namatay sa ospital
 • 21.9% ng mga pasyente ay namatay sa ICU

Ang hospice care sa huling anim na buwan ng buhay ay nauugnay sa mga variable na kumakatawan sa mataas na kalidad na end-of-life care. Kasama rito ang:

 • Mas kakaunting pagkamatay sa ospital (linear correlation coefficient [r] = 0.842; P = 0.01)
 • Pagbabawas ng mga araw sa ospital (r = 0.517; P = 0.01)
 • Mas mahusay na pagkontrol sa pananakit (r = 0.491; P = 0.01)
 • Mas mataas na mga antas ng kasiyahan ng pasyente (r = 0.448; P = 0.01)
 • Mas kakaunting pagkamatay sa ICU (r = 0.358; P = 0.01)

"Ang pag-promote ng mataas na kalidad, ligtas, at epektibong pangangalaga ay isang internasyonal na kinakailangan sa pangangalagang pangkalusugan," ayon sa mga may-akda. Sa U.S., inulat ng 2014 Institute of Medicine sa "Dying in America: Improving Quality and Honoring Individual Preferences near the End of Life" kung saan sinasabi na "ang pagbibigay ng mataas na kalidad ng pangangalaga para sa mga tao na malapit na sa katapusan ng buhay ay isang propesyonal na dedikasyon at responsibilidad."

Ang VITAS Advantage: Sinusuportahan ng Hospice Care ng VITAS ang mga Metrics ng Ospital

Matutugunan ng mga ospital ang mga pangunahing sukatan sa kalidad at layunin sa pananalapi sa pamamagitan ng pagdepende sa VITAS para sa mga napapanahon at mahusay na referral at mga interdisciplinary hospice team na may espesyalidad sa high-acuity na pangangalaga para sa mga pasyenteng may malubhang karamdaman. Hospice care:

 • Nagbabawas sa mga sukatan ng tagal ng pagtigil (length-of-stay, o LOS) sa ospital, muling pag-admit sa ospital at ED, at ang mga pagkamatay sa ospital
 • Pinapahusay ang pangangasiwa ng sintomas at antas ng kasiyahan ng pasyente at pamilya
 • Nagbabakante sa mga kama sa ICU at critical care, at nagbabawas ng gastos ng Medicare kada benepisyaryo sa pamamagitan ng paglilipat ng mga pasyente palabas ng ospital patungo sa kanilang gustong kinalalagyan para sa high-acuity na hospice care

Pinagmulan: Kleinpell, R., & Vasilevskis, E. (2016). Exploring the association of hospice care on patient experience and outcomes of care. BMJ Supportive & Palliative Care, DOI: 10.1136/bmjspcare-2015-001001

Libreng Download: Checklist ng Pagiging Karapat-dapat sa Hospice

Kilalanin ang Hospice Team ng VITAS

Isang Doktor sa VITAS

Doktor

Masusing sinusubaybayan ng doktor ang paglubha ng karamdaman ng pasyente, nagrereseta ng mga naaangkop na gamot, at nakikipatulungan sa pag-aalaga sa iba miyembro ng team.
Isang hospice nurse sa VITAS

Hospice Nurse

Sanay ang hospice nurse sa pagsusuri at pangangasiwa ng sakit na nararamdaman at iba pang sintomas. Maaari ding tumulong ang isang nurse sa personal care.
Isang hospice aide sa VITAS

Hospice Aide

Nagbibigay ang hospice aide ng personal care sa pasyente. Sila rin ang "mata at tainga" ng iba pang hospice team.
Isang social worker sa VITAS

Social Worker

Ang social worker ay tumatayo bilang magiliw at sanay na tagapakinig at nagbibigay ng emotional support.
Isang boluntaryo sa VITAS

Volunteer

Ang hospice volunteer ay maaaring magdala ng musika o isang Paw Pals animal companion, at naglalaan ng oras para malibang ang pasyente at pamilya.
Isang chaplain ng VITAS

Chaplain

Tinutugunan ng chaplain ang mga ispirituwal na pangangailangan ng mga pasyente at mga pamilya mula sa iba't ibang paniniwala, at maaari siyang makipagtulungan sa kanilang pari.
Isang bereavement specialist sa VITAS

Espesyalista sa pangungulila sa pagpanaw ng tao

Ang isang bereavement specialist ay nagbibigay ng suporta sa pangungulila at pagluluksa para sa mahal sa buhay ng pasyente.
Ang Team sa Pag-aalaga ng VITAS

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming listahan ng email para sa mga webinar, balita tungkol sa Hospice care at higit pa.