Tinutulungan ng isang aide ang isang pasyente habang nakahiga siya sa kama

VITAS Advantage: Case Study tungkol sa 24/7/365 na Suporta sa Pangangalaga para sa mga Senior Living Community

Nakakakita ang mga Pamilya ng Halaga sa 24/7 na Access sa mga Hospice Team

Sa isang pag-aaral ng mga mas matandang pasyenteng may malubhang dementia, nalaman ng mga mananaliksik na nauugnay ang hospice care sa kapansin-pansing paghusay ng pangangasiwa ng sintomas, sa kahirapan ng tagapag-alaga, at sa kasiyahan sa pangangalaga para sa mga kalahok na pamilya.

Ayon sa mga may-akda ng pag-aaral, "binanggit ng lahat ng mga pamilya na ang ​​​​​​​programa (ng hospice) ay nagbigay sa kanila ng pakiramdam na sila ay sinusuportahan at irerekomenda nila ito sa iba." Maraming tagapag-alaga ang nagsabi na "naramdaman nilang mas kumportable sila sa pag-aalaga ng kanilang mahal sa buhay, na nabawasan ang paghihirap, at mas marami silang natutunan tungkol sa landas ng dementia."

Binanggit ng mga pamilya na ang dalawampu't apat na oras na access sa multidisciplinary team ng hospice at ang propesyonalismo ng team ang pinakamahalagang mga aspeto ng hospice care. Partikular dito, malaki ang pasasalamat nila sa mga miyembro ng staff na available sa telepono 24/7 at nagsagawa ng mga karagdagang pagbisita ayon sa pangangailangan.

Sa isang pag-aaral sa Israel, ang social worker ng hospice na sumalubong sa pamilya sa panahon ng admission ay nagpanatili ng malapit na pakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng telepono at mga follow-up na pagbisita. Sinuri ang bawat pasyente para sa kakayahang lumunok at potensyal na kahirapan sa paghinga, at ang isang tagapaglaan ng espiritwal na pangangalaga ay bumisita ayon sa pangangailangan.

Bilang pagbubuod, iniulat ng mga pamilya na natulungan sila ng hospice team na mapahusay ang quality of life​​​​​​​ ng pasyente at mabawasan ang kahirapan ng tagapag-alaga.

Nagbibigay ang VITAS ng 24/7/365 na klinikal na suporta sa mga naninirahan sa mga senior living community sa mahahalagang paraan:

  • Ang dalawampu't apat na oras na availability ng hospice staff ng VITAS ay nagpapanatili sa reimbursement/payment stream ng iyong organisasyon para sa mga serbisyong hindi kaugnay sa hospice at sinusuportahan nito ang pagtanda ng pasyente sa kanyang kinatatayuan sa pamamagitan ng pagbigay ng maraming mapagpipiliang mga hospice services-medikal, emosyonal, at espiritwal-nang direkta sa iyong residente. Ang pag-iwas sa paglipat sa ibang lugar sa katapusan ng buhay ay nakatutulong sa emosyon at pananalapi ng residente/pamilya.
  • Kapag nag-refer ka sa VITAS, makasisiguro ka na masasagot ng mga clinician ng Telecare ang anumang tanong mula sa iyong staff, residente, at kanilang pamilya o tagapag-alaga. Kapag medikal na kinakailangan, maaaring pumunta ang isang manggagamot ng VITAS sa tabing-kama upang matugunan at mapahupa ang isang residenteng nagpapakita ng mga sintomas, sinisiguro nito na ang iyong staff ay palaging mayroong tauhan na makatutulong kung sakaling may komplikadong mga medikal na pangangailangang maganap.
  • Oras na magsimula nang tumanggap ng mga serbisyo ng VITAS ang isang residente, ang mga lumilitaw na kundisyon ay malimit na maaaring maasikaso sa isang paraan na hindi nangangailangan ng mga pang-emergency na hakbang. Ang prayoridad ng VITAS ay ang pagbibigay ng mataas na kalidad na pangangala, pagsusuporta sa iyong staff, at pagpapanatili na hindi mapapunta sa ED ang iyong mga residente​​​​​​​ upang makatulong na mapanatili ang iyong mga positibong ugnayan sa mga nagre-refer na ospital.

Source: Sternberg, S., Sabar, R., & Bentur, N. (2019). Home Hospice for Older People with Advanced Dementia: A Pilot Project. Israel Journal of Health Policy Research, 8(1), 42. DOI: 10.1186/s13584-019-0304-x

Handa na ba ang inyong pasyente para sa hospice?

Kilalanin ang Hospice Team ng VITAS

Isang Doktor sa VITAS

Doktor

Masusing sinusubaybayan ng doktor ang paglubha ng karamdaman ng pasyente, nagrereseta ng mga naaangkop na gamot, at nakikipatulungan sa pag-aalaga sa iba miyembro ng team.
Isang hospice nurse sa VITAS

Hospice Nurse

Sanay ang hospice nurse sa pagsusuri at pangangasiwa ng sakit na nararamdaman at iba pang sintomas. Maaari ding tumulong ang isang nurse sa personal care.
Isang hospice aide sa VITAS

Hospice Aide

Nagbibigay ang hospice aide ng personal care sa pasyente. Sila rin ang "mata at tainga" ng iba pang hospice team.
Isang social worker sa VITAS

Social Worker

Ang social worker ay tumatayo bilang magiliw at sanay na tagapakinig at nagbibigay ng emotional support.
Isang boluntaryo sa VITAS

Volunteer

Ang hospice volunteer ay maaaring magdala ng musika o isang Paw Pals animal companion, at naglalaan ng oras para malibang ang pasyente at pamilya.
Isang chaplain ng VITAS

Chaplain

Tinutugunan ng chaplain ang mga ispirituwal na pangangailangan ng mga pasyente at mga pamilya mula sa iba't ibang paniniwala, at maaari siyang makipagtulungan sa kanilang pari.
Isang bereavement specialist sa VITAS

Espesyalista sa pangungulila sa pagpanaw ng tao

Ang isang bereavement specialist ay nagbibigay ng suporta sa pangungulila at pagluluksa para sa mahal sa buhay ng pasyente.
Ang Team sa Pag-aalaga ng VITAS