Mga Benepisyo ng Hospice sa Mga Assisted Living Facility

Ang inyong assisted living facility (ALF) ay ang bahay ng inyong mga residente, isang lugar na kung saan sila ay nakapag-buo ng kaugnayan sa kanilang kapwa residente at mga staff, na kung saan alam nila ang mga tradisyon at mga pang-araw-araw na nagaganap, na kung saan ang mga mukha at espasyo ay pamilyar. Dito ang lugar na nais nilang manatili.

Gayunpaman, kapag ang inyong mga residente ay nagkaroon ng maraming mga karanasan na may kaugnayan sa matinding pangangalaga at iba pang mga kahirapan na may kaugnayan sa pang-araw-araw na pamumuhay, maaaring ito na ang panahon para isaalang-alang ang hospice.

Naghahandog ang VITAS ng buong saklaw ng mga serbisyo at solusyon sa mga assisted living facilities, kabilang ang pinasadyang plano ng pangangalaga, regular na mga pagbisita ng aming pangkat ng mga dalubhasa sa hospice, edukasyonal na mga programa, at patuloy na suporta sa pangungulila at kalungkutan para sa inyong mga residente/staff. Sa tulong ng kakayahan na direktang makipag-ugnayan sa mga doktor 24/7 sa pamamagitan ng aming Care Connection Center, sinusuportahan namin ang pangako ng inyong pasilidad sa inyong mga residente na maaari silang doon tumanda.

Mga Bagay na Madalas Itanong

Handa na ba ang inyong pasyente para sa hospice?