Guidelines para sa Hospice Admission para sa mga Pasyente na may Sepsis

I-download ang PDF ng mga Panuntunang ito.

Ikaw ba ay pasyente, miyembro ng pamilya, o tagapag-alaga? Matuto pa tungkol sa kung paano makakatulong ang VITAS sa mga pasyenteng may end-stage sepsis.

Isinulat ni

Ang pag-dami ng sepsis ay nauugnay sa isang napakataas na dami ng namamatay sa ospital. Sa katunayan, 1 (o mas malaki pa) sa 3 ang namatay sa ospital ay may kaugnayan sa sepsis.1

Ang Sepsis ay isa sa mga malubhang kalagayan sa Estados Unidos, na may tinatayang {[# 0]},{[# 1]} taunang namamatay. Ang tinantyang taunang gastos ng sepsis readmissions ay >$3.5 bilyon.2

Isa sa tatlong pasyente na namatay sa isang ospital ay may sepsis

Bilang karagdagan, ang post-acute na paggamit ng pangangalaga at mga readmission ng ospital ay karaniwan pagkatapos ng sepsis. Ang pagtaas ng panganib ng readmission pagkatapos ng sepsis ay naobserbahan gaano man kalala ang sepsis at nauugnay sa masamang resulta ng readmission.3

Ang 30-araw ng mga Sepsis readmission ay dalawang ulit na mas malamang na mamatay o magpalista sa hospice kumpara sa readmission ng hindi sepsis.

Sa kabila nito, hindi masyadong ginagamit ng mga pasyente ng sepsis ang hospice. Sa isang pag-aaral, 40% ng namatay sa sepsis ay natugunan ang mga panuntunan sa pagiging karapat-dapat sa hospice nang oras na ia-admit sa ospital.4

Sinumang pasyente na may malubhang karamdaman at klinikal na komplikasyon ng sepsis ay kandidato para sa isang talakayan ng mga layunin ng pangangalaga at pagkukunsidera sa mga Hospice Services.

Klinikal na Pagsulong ng Sepsis

Ang klinikal na pagsulong ng sepsis ay maaaring nahahati sa pre-sepsis, sepsis at post-sepsis, na may mga pasyente na karaniwang sumusunod sa isang direksyon na batay sa katayuan ng kalusugan.

Ang mahahalagang mga determinant ng katayuan ng pre-sepsis ay kinabibilangan ng:

 • Katayuan ng nutrisyunal, functional, at kakayahang mag-isip
 • Sintomas na pasanin kasabay ng:
  • Mga kadahilanan ng medikal (maraming sakit at malubhang karamdaman)
  • Mga kadahilanan sa kontekstwal (paggamit ng pangangalaga sa kalusugan at panlipunang mga determinant ng kalusugan)
  • Mga Kadahilanang nagdudulot ng sakit (virulence, load at antibiotic susceptibility)

Ang mga determinants na may kaugnayan sa sepsis kabilang ang mga klinikal na pagpapakita dagdag pa ang antas ng dysregulation system. Klinikal na pagpapakita

 • Panghihina ng kakayahang huminga
 • Circulatory shock
 • Pinsala sa Bato
 • Deliryo
 • Pagbabago sa Metabolismo
 • Coagulopathy
 • Pinsala sa atay
 • Pagtaas ng lactate

Ang pinaka-karaniwang advanced na sakit na nauugnay sa mga pagkamatay sa ospital dahil sa sepsis ay kinabibilangan ng:

 • Pagkalat ng cancer
 • NYHA class III/IV heart failure
 • Advanced na lung disease (tinukoy bilang SOB na nakapahinga o may kaunting pagkilos, mayroon o walang oxygen)
 • Dementia na may kahirapan sa ADLs

Habang mas maraming klinikal na kadahilanan o mayroong organ dysfunction, lalong tumataas ang bilang ng namamatay sa ospital dahil sa sepsis. Kabilang sa mga komplikasyon na klinikal ay:

 • Ang paggamit ng vasopressor
 • Mekanikal na bentilasyon
 • Hyperlactatemia
 • Matinding sakit sa bato
 • Pinsala sa atay
 • Thrombocytopenia

Pagiging karapat-dapat sa Hospice

Ang mga komplikasyon na may kaugnayan sa Sepsis, lalo na ang organ dysfunction, ay dapat mag-udyok ng mga pag-uusap tungkol sa layunin ng pangangalaga, lalo na kapag ang pasyente ay may isang end-stage na kalagayan tulad ng cancer (solidong tumor o hematologic), heart disease, lung disease o dementia.

Ang mga pasyente na may kapansanan sa pagkilos at kakayahang mag-isip bago magka-sepsis ay mas malamang na mamatay pagkalabas ng ospital kaysa sa mga pasyente na walang kapansanan sa pagkilos at kakayahang mag-isip at dapat nang i-refer sa hospice.5

Ang mga pasyente na nakaligtas sa dulot ng ospital na sepsis ay madalas na nagkakaroon ng mga panghihina sa kalusugan kasama ang paglala ng sakit tulad ng kahinaan sa puso o pagpalya ng baga, refractory delirium / kahinaan sa pag-iisip, hirap sa paglunok. Tulad ng nabanggit sa itaas, ang paggamit ng ED at readmission sa ospital ay pangkaraniwan pagkalabas ng ospital.

Tungkulin ng ospital na ilarawan ang pinakanaaangkop na lugar ng pangangalaga matapos ang matinding sakit: bihasang pag-aalaga, kalusugan sa bahay o hospice. Ang mga pasyente na karapat-dapat para sa hospice ay may malubhang karamdaman o, bago ang sepsis, ay nagkaroon ng isang pisikal na kapansanan o humihina ang kakayahang mag-isip.

Inpatient ng Ospital

 • Pagiging karapat-dapat ng hospice, na hindi pa natukoy
  • Ang tumor sa solidong cancer at hematologic
  • Heart disease
  • Lung disease
  • Dementia
 • Klinikal na Kumplikasyon ng sepsis
  • Ang paggamit ng vasopressor
  • Mekanikal na bentilasyon
  • Hyperlactatemia
  • Matinding sakit sa bato
  • Pinsala sa atay
  • Thrombocytopenia

Sa Paglabas ng Ospital

 • Pagiging karapat-dapat ng hospice, na hindi pa natukoy
  • Ang tumor sa solidong cancer at hematologic
  • Heart disease
  • Lung disease
  • Dementia
 • Kakayahan sa pagkilos bago ma-ospital
  • Kahinaan sa pisikal
   • 1 ng 6 ADL o 1 ng 5 IADL
  • Kakayahang mag-isip
   • Antas ng dementia

Inihahandog ng VITAS ang mga patnubay na ito bilang isang nakatutulong na aparato. Ang mga ito ay hindi inilalaan bilang kapalit sa propesyonal na pagpapasiya ng isang doktor.

1Centers for Disease Control and Prevention Data Reports. Available at: https://www.cdc.gov/sepsis/datareports/index.html

2Gadre, SK et al. Epidemiology and Predictors of 30-Day Readmission in Patients With Sepsis. CHEST 2019; 155(3):483-490

3Jones TK, et al. "Post-Acute Care Use and Hospital Readmission after Sepsis." Ann Am Thorac Soc 2015 (12); 904-913

4Rhee C., et al. "Prevalence, Underlying Causes and Preventability of Sepsis-Associated Mortality in US Acute Care Hospitals." JAMA Network Open. 2019;2(2):e187571

5Iwashyna TJ, et al. "Long-term Cognitive Impairment and Functional Disability Among Survivors of Severe Sepsis." JAMA 2010;304(16):1787-1794]

Makipag-ugnayan sa amin upang malaman kung papaano kayo matutulungan ng VITAS na mapangalagaan ang inyong pasyente.

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming listahan ng email para sa mga webinar, balita tungkol sa Hospice care at higit pa.