Hospice Care para sa Sepsis/Septic Shock

Naiiba ang Sepsis mula sa iba pang malubha o chronic na sakit na madalas na humahantong sa hospice diagnosis dahil sa bilis ng pag-unlad nito. Kung hindi gagamutin at matutuguanan nang mabilis, ang impeksyong nauugnay sa sepsis ay maaaring kumalat nang mabilis sa buong katawan at lumala, madalas sa loob ng ilang oras o ilang araw. Sa sandaling na-diagnose ang sepsis, dapat itong dalhin sa agarang atensyon ng mga tauhan ng hospice admissions, dahil doon makakatulong ang VITAS. 

Ano ang sepsis o septic shock?

Isang kalagayang mapagbanta sa buhay ang sepsis na lumilitaw kapag ang immune system ng katawan ay tumugon nang hindi sapat sa impeksyon, isang tugon na pumipinsala sa sariling mga tisyu ng katawan at mga pangunahing organ. Karamihan sa mga impeksyong nauugnay sa sepsis ay sanhi ng bakterya, ngunit maaari rin silang magmula sa fungi, mga virus o mga parasito. Ang daloy ng dugo, baga, utak, urinary tract, balat at mga organo ng tiyan ay ang pinaka-karaniwang lokasyon para sa impeksyon ng sepsis.

Ang Sepsis ay inuri sa tatlong yugto, at kung kinakailangan ang isang referral sa hospice, dapat itong gawin nang mabilis.

1. Ang Sepsis ay ang paunang impeksyon, na nagtatakda ng inflammatory immune response na nakakaapekto sa buong katawan. Karamihan sa mga tao ay bumabawi mula sa mild sepsis kung ang mga antibiotics, likido at supportive treatment ay nagsisimula nang maaga, mas mabuti sa loob ng oras ng diagnosis.

2. Ang Malubhang Sepsis ay nakakaapekto at pinipigilan ang daloy ng dugo sa mga mahahalagang organ, kabilang ang utak, puso at bato. Maaari rin itong maging sanhi ng pagbuo ng clot ng dugo sa mga panloob na organ, braso, daliri, binti at daliri ng paa, na humahantong sa iba't ibang antas ng pagkabigo ng organ at gangrene (pagkamatay ng tissue). Sa mga pasyenteng naospital, ang sepsis ay ang nangungunang sanhi ng pagkamatay (34%).1 Ang mga sintomas ng malubhang sepsis ay kinabibilangan ng:

 • Kahirapan sa paghinga
 • Pagkabigla
 • Pinsala sa bato (minarkahan ng mas mababang output ng ihi), pinsala sa atay at iba pang mga pagbabagong metaboliko
 • Deliryo/pagbabago sa katayuan sa pag-iisip
 • Sobrang pagdurugo
 • Tumaas na antas ng lactate sa dugo

3. Ang Septic shock ay nagbabago kapag ang malubhang sepsis ay gumagawa ng dramatikong pagbagsak sa presyon ng dugo.

Umaasa ang mga doktor sa iba't ibang mga kadahilanan at pagsubok upang malaman ang source ng impeksyon at mag-diagnose ng sepsis, kabilang ang temperatura, rate ng puso, rate ng paghinga, bilang ng dugo/platelet, pagsusuri ng biomarker at iba pang mga culture/test.

Ikaw ba ay isang provider ng pangangalagang pangkalusugan? Matuto pa tungkol sa mga klinikal na katangian ng end-stage na sepsis at mag-download ng PDF ng aming mga alituntunin sa pagiging kuwalipikado sa hospice.

Nagbibigay ang hospice ng kontrol sa pangangalaga sa katapusan ng buhay. Simulan na ngayon ang talakayan.

Ano ang magdudulot sa iyo ng sepsis o septic shock?

Nagkakaroon ng sepsis ang mga pasyente kapag hindi kayang labanan ng kanilang katawan ang isang impeksyon, na karaniwang dahil sa dati nang kundisyong pangkalusugan o hindi gumagaling na sakit na nagpapahina sa immune system. Sa humigit-kumulang na 73% ng mga kaso ng sepsis, mayroon nang sepsis ang mga pasyente bago pa man sila pumasok sa ospital, at ang 26% naman ay nagkakaroon nito sa panahon ng kanilang pananatili sa ospital.1

Bago magkaroon ng sepsis, ang mga pasyente na nasa panganib na magkaroon nito ay malamang nang makompromiso dahil sa iba pang sakit o karamdaman, lalo na dahil sa cancer, dementia, stroke, at hindi gumagaling na sakit sa baga, puso, atay, o kidney disease.1 Ang mga salik na gaya ng mahinang nutrisyon, humihinang functional o cognitive na kalagayan, o mga hindi nakokontrol na sintomas ay maaaring makapag-papahina sa kakayahan ng katawan na labanan ang impeksyon na makapagdudulot ng sepsis.

Ang septic shock ay hindi isang bagay na nahahawa ng mga pasyente. Nangyayari ito kapag naging mas lumubha ang sepsis at nagdulot ng mabilis na pagbaba ng presyon ng dugo na siyang mahirap mapamahalaan ng mga pagkaraniwang paggagamot.

Para ma-diagnose ang sepsis at malaman ang pinagmumulan ng impeksyon, umaasa ang mga doktor sa iba't ibang salik at pagsusuri, kasama ang temperatura, bilis ng tibok ng puso, bilis ng paghinga, mga blood/platelet count, pagsusuri ng biomarker, at iba pang mga culture/pagsusuri.

Sino ang pinaka nasa panganib ng sepsis o septic shock?

Madaling kapitan kaysa sa iba ang ilang mga pasyente, kabilang ang mga:

 • Napakabata o sobrang gulang
 • Nagdurusa sa chronic na sakit o bacterial na impeksyon na drug-resistant
 • Nanghinang immune systems mula sa HIV, paggamot sa cancer, mga gamot sa transplant, diabetes o major trauma
 • May napapailalim na mga sakit (40% ng mga na-ospital na pasyente) na magpapasya sa kanila para sa pangangalaga sa ospital, kabilang ang advanced cancer, heart failure, advanced lunch disease (kawalan ng hininga sa paghiga o may kaunting exertion, may o walang oxygen) , at dementia na sinamahan ng anumang kahirapan sa mga gawain ng pang-araw-araw na pamumuhay (pagkain, paliligo, pagbibihis, banyo, personal na kalinisan, atbp.)
 • Umaasa sa mga invasive na aparato, kabilang ang mga intravenous catheter, breathing tube o ventricular assist na aparato para sa puso

Ano ang dapat malaman ng mga pasyente at pamilya tungkol sa sepsis, at kung paano makakatulong ang hospice

Ang mga pasyenteng karapat-dapat sa hospice care ay kung ang doktor ay gumagawa ng klinikal na pagpapasya na ang life expectancy ay anim na buwan o mas maigsi kung ang kalagayan o sakit ay tumatakbo sa inaasahang bilis nito.

Maraming mga impeksyong sepsis, gayunpaman, nangyayari ito sa mga pasyenteng dati nang may malubhang sakit, na-ospital, sa intensive care unit (ICU) o nagpapagaling mula sa isang hospital procedure. Gayunpaman, ang mga matatanda o nakababahalang mga pasyente ay maaaring matagumpay na pangasiwaan at mapalabas sa outpatient care para magkaroon lang ng paulit-ulit at progresibong pagbaba mula sa mga likas na epekto ng nakapanghihinang sakit na ito. Ang mga pasyenteng nagkakaroon ng sepsis at nakaligtas sa paunang hospitalization sa sepsis, ngunit ngayon ay nakakaranas ng panghihina, ay dapat masuri para sa pakikilahok sa mga pag-uusap na mga layunin ng pag-aalaga. Ang mga pag-uusap na ito ay nagsisilbi upang matukoy ang kanilang mga kagustuhan para sa end-of-life care. Kung karapat-dapat, ang hospice care ay ang pinaka pag-aalaga na matatanggap ng mga indibidwal na ito sa bahay.

Ang mga hospice admission ay dapat makipag-ugnay kaagad kapag ang malubhang progresibong sepsis ay nasuri, dahil mahalaga ang oras kung ang isang potensyal na mabilis at progresibong impeksyon ay nangyayari na nang late sa pagroseso ng sakit o sa mga pasyenteng ang kalusugan ay hindi matatag o nakompromiso. Kung ang sepsis ay hindi nagreresulta sa pagkamatay ng pasyente, ang hospice care ay maaaring ang pinakamahusay na pagpipilian upang pamahalaan ang mga pangmatagalang sintomas, tugunan ang sakit at suportahan ang pasyente at pamilya.

Narito ang ilang mga tip para sa mga pamilya at mga pasyente na nahaharap sa mga hamon ng malubhang karamdaman, ospital o maraming mga pamamaraan na naglalagay sa panganib sa sepsis:

 • Basahin at ibahagi "Isinasaalang-alang ang Hospice: Isang Gabay sa Talakayan para sa Mga Pamilya."
 • Sabihin ang iyong mga kagustuhan ngayon: Pag-usapan ang tungkol sa mga ito, isulat ito, ibahagi ang mga ito. Kung ikaw ay isang pasyenteng nasa peligro sepsis, siguraduhing idokumento ang iyong mga kagustuhan at hiling para sa end-of-life care ngayon, bago pa man lumitaw ang isang krisis. Magpasya kung anong mga interbensyon ang nais mo at hindi nais kung nahaharap ka sa isang diagnosis na naglilimita sa buhay o isang potensyal na nakamamatay na impeksyon tulad ng sepsis. Kapag nakumpleto mo na ang mga advance na directive, tulad ng living will o durable power of attorney para sa mga desisyong pangkalusugan, ang iyong pamilya, proxy ng healthcare at healthcare team ay maaaring gumawa ng mga pagpapasya tungkol sa end-of-life care nang walang pagsang-ayon o pagkakasala.

Ano ang pagkakaiba ng sepsis at septic shock?

Ang sepsis ay dulot ng isang ahente ng impeksyon na nakapasok sa katawan, tulad ng bacterium, virus, o fungus.

Ang septic shock ay isang malubhang uri ng sepsis na nangyayari kapag bumababa nang husto ang presyon ng dugo ng pasyente habang pinagtatangkaan nitong labanan ang impeksyon. Sa karaniwan, mahirap pabalikin sa normal ang presyon ng dugo sa pamamagitan ng mga pangkaraniwang gamot para sa presyon ng dugo at karagdagang mga fluid.

1 Rhee C., et al. "Prevalence, Underlying Causes and Preventability of Sepsis-Associated Mortality in US Acute Care Hospitals." JAMA Network Open. 2019;2(2):e187571

Tawagan ang VITAS upang higit na malaman pa ang tungkol sa hospice at palliative care options.