Joseph Shega MD

Chief Medical Officer

Si Joseph Shega, MD, ay ang senior vice president at chief medical officer ng VITAS Healthcare, ang leading provider ng end-of-life care. Si Dr. Shega ay may pananagutan sa pangangasiwa ng mga regional medical director, direktor ng mga serbisyo ng doctor at pangkalahatang direksyong medikal sa mga programa ng VITAS sa mga estado 14 at Distrito ng Columbia.

Joseph Shega MD

Mula 1999, itinalaga ni Dr. Shega ang kanyang karera sa pagpapabuti ng pangangalaga ng mga matatandang may edad sa end of life.

Sumali siya sa VITAS noong 2013 bilang isang regional medical director sa Florida. Bago sumali sa VITAS, si Dr. Shega ay isang associate professor ng medicine sa University of Chicago sa larangan ng geriatrics at palliative treatment. Sa papel na iyon, tumulong siya sa pagpapalawak ng programa ng palliative treatment sa pamamagitan ng accreditation ng fellowship program sa hospice at palliative treatment, karagdagang pagsasama ng palliative care sa oncology, at mga inisyatibo upang mas maunawaan ang pagsusuri at pamamahala ng sakit sa mga taong may dementia.

Simula nang sumali sa VITAS, si Dr. Shega ay nagtrabaho upang palawakin ang papel ng medical director mula sa clinical expert hanggang sa senior leader, pinalawak ang mga alay na serbisyo para sa mga high-acuity at mga kumplikadong hospice patient, tumulong tukuyin ang mga handog na serbisyo sa palliative care, at isinama ang scientific inquiry bilang bahagi ng ng misyon ng VITAS bilang pinuno sa larangang ito.

Kasabay ng kanyang trabaho sa VITAS, si Dr. Shega ay dating nagsilbi bilang tagapangulo ng komite ng etika para sa American Geriatrics Society, managing editor ng Pain and Aging section para sa Pain Medicine, at editorial board para sa Journal ng Pain and Symptom Management (Pangangasiwa ng Sintomas). Gumawa siya ng peer-review sa mahigit 50 na mga publikasyon, kasalukuyang nagsisilbi sa Roundtable sa Quality Care for People na may malubhang karamdaman sa pamamagitan ng National Academy of Medicine at isang pangunahing tagapag-ambag sa Essentials series sa pamamagitan ng American Academy of Hospice at Palliative Treatment, kabilang ang papel na managing editor ng 5th edition.

Nakakuha si Dr. Shega ng bachelor's degree mula sa Lewis University sa Romeoville at degree sa medisina mula sa Northwestern University Medical School sa Chicago, pareho sa Illinois. Nakatapos siya ng residency sa internal medicine sa University of Pittsburgh Medical Center sa Pennsylvania at nagtapos ng fellowship sa geriatric medicine sa University of Chicago sa Illinois. Kasalukuyan siyang humahawak ng appointment ng associate professor of medicine sa University of Central Florida.

Mga Artikulo ni Joseph Shega MD