Joseph Shega, MD

Chief Medical Officer

Joseph Shega MD

Si Joseph Shega, MD, ay Executive Vice President at Chief Medical Officer ng VITAS Healthcare, ang leading provider ng bansa para sa end-of-life care. Board certified siya sa geriatric at hospice at palliative medicine, at mula 1999, nag-aalaga, nag-aaral, at nagtuturo siya tungkol sa mga geriatric na pasyente at end-of-life care. Naging bahagi siya ng VITAS noong 2013 bilang regional medical director, naging senior vice president at national medical director noong 2016, at na-promote bilang chief medical officer noong 2018 at naging executive vice president noong 2021.

Bilang chief medical officer, pinapangasiwaan at pinamumunuan ni Dr. Shega ang medikal na direksyon para sa lahat ng mga lokasyon ng VITAS sa 15 estado at sa District of Columbia. Nagbibigay siya ng pamumuno sa lahat ng mga regional medical director ng VITAS at pinangangasiwaan niya ang mga serbisyo ng doctor.

Lubos na mahalaga si Dr. Shega sa pagpapatatag ng "mobile-first" na plataporma ng VITAS, na naghahatid ng mobile na teknolohiya sa tabing-kama ng mga tahanan at sa mga assisted living community ng mga pasyente, at nagpapahusay sa klinikal na pangangalaga sa pamamagitan ng pinabuti at inayos na dokumentasyon, pamamahala ng gamot, koordinasyon ng pangangalaga, at mga alternatibong pamamaraan ng paggagamot gaya ng virtual reality.

Pinamunuan din niya ang mga pagsisikap para karagdagan pang maipagsama ang hospice at palliative treatment sa akademya na may pagbibigay-tuon sa klinikal na pananaliksik at mga programa ng pagsasanay. Kabilang sa kanyang mga katulong sa pananaliksik ang New York University, ang University of Colorado, at ang University of Central Florida. Ang mga fellowship at partnership ni Dr. Shega na kaugnay sa hospice at palliative treatment ay matatagpuan sa buong haba ng bansa, kabilang dito ang mga estado ng Florida, Pennsylvania, Connecticut, Texas, at California. Pinahusay ng kanyang pagiging miyembro sa Dementia and Mild Cognitive Impairment measurement group ng American Academy of Neurology ang mga sukatan sa kalidad at palliative care para sa mga pasyenteng may dementia.

Noong 2024, natanggap ni Dr. Shega ang Josefina B. Magno Distinguished Hospice Physician Award na itinanghal ng American Academy of Hospice and Palliative Medicine (AAHPM). Kinikilala ng nirerespetong parangal na ito ang medikal na direktor ng hospice o doctor ng hospice na nagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng mga serbisyo at makabagong mga programa at nagpapakita ng kahanga-hangang dedikasyon sa palliative treatment sa isang hospice na kinatatayuan.

Si Dr. Shega ay isang associate professor ng medisina sa University of Central Florida at co-managing editor ng Essential Practices in Hospice and Palliative Medicine. Isa siyang miyembro ng roundtable tungkol sa kalidad ng pangangalaga ng Academy of Medicine para sa mga tao na may malubhang karamdaman-isang paksa na kung saan siya ay may-akda sa lampas na 50 mga peer-reviewed na publikasyon. Nagsilbi rin siya sa editorial board ng Journal of Pain and Symptom Management. Noong 2022, inimbitahan ng Forbes si Dr. Shega na maging bahagi ng isang eksklusibong grupo ng mga sertipikado ng board at sanay na mga clinician at practitioner. Bilang miyembro ng Forbes Health Advisory Board, nagbibigay si Dr. Shega ng mga pananaw at pagpuna tungkol sa mga artikulo sa Forbes na nauugnay sa kalusugan - kung saan sinisiguro na ang mga artikulo ay nananatiling walang pinagkikilingan, kasalukuyan, at tumpak.

Bago siya naging bahagi ng VITAS, nagtrabaho si Dr. Shega nang 15 taon sa academic medicine, klinikal na pangangalaga, at pananaliksik sa Northwestern University at University of Chicago. Kasama sa mga pinagtutuunan niya ang mga konsultasyon sa geriatric at palliative treatment, inpatient na palliative care, pangangalaga sa nursing home, outpatient geriatrics, pagbisita sa bahay, at mga hospice services.

Nakapagtapos si Dr. Shega ng medical school sa Northwestern University, at nag-residency siya sa internal medicine sa University of Pittsburgh at may geriatrics fellowship sa University of Chicago.

Mga Artikulo ni Joseph Shega MD

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming listahan ng email para sa mga webinar, balita tungkol sa Hospice care at higit pa.