Modelo ng VITAS Care para sa Advanced Lung Disease at COPD

Ano ang Kaugnay sa Hospice sa Paggamot para sa COPD?

Naghahandog ang VITAS ng high-acuity na pangangalaga at mga komplikadong modality para mapamahalaan ang kahit na pinaka-agresibong mga sintomas na nauugnay sa chronic pulmonary disease, kabilang ang kahirapan sa paghinga, tachycardia, at hindi gumagaling na bronchitis at pneumonia.

Kabailang sa plan of care ng VITAS para sa advanced lung disease ang 24/7 na klinikal na suporta at isang naka-base sa bahay na modelo ng pangangalaga na may mga pagbisita ng isang interdisciplinary care team na siyang nagbibigay ng klinikal at psychosocial na suporta para matugunan ang mga pangangailangan ng pasyente at pamilya.

Mga Komplikadong Modality para sa Advanced Lung Disease/COPD

May mga resource at pagkadalubhasa ang VITAS para makapagbigay ng mga komplikadong modality sa anumang kinalalagyan ng pangangalaga, kabilang sa bahay ng pasyente, sa pasilidad ng pangangalaga, sa assisted living facility, sa residensyal na pasilidad ng pangangalaga para sa nakakatanda, o sa inpatient na kama.

 • Pinabubuti ng mga bronchodilator ang paghinga sa pamamagitan ng pagluwag ng mga kalamnan ng baga at pagpapalaki ng mga daluyan ng hangin.
 • Ang high-flow oxygen therapy ay nagbibigay ng karagdagang ginhawa para sa mga pasyenteng nangangailangan ng respiratory support na higit pa sa tradisyonal na oxygen therapy.
 • Ang CPAP at BiPAP na therapy ay tumutulong sa paghinga sa pamamagitan ng pagbabago ng pressure sa daluyan ng hangin para sa mga pasyenteng nangangailangan ng respiratory support.
 • Puwedeng ibigay ang mga antibiotic sa pamamagitan ng mga parenteral na rota para malabanan ang mga impeksyong kaugnay sa advanced lung disease/COPD.
 • Sinusuportahan ng respiratory therapy mula sa isang lisensyadong respiratory therapist ang cardio-pulmonary na plano ng pangangalaga at mga layunin sa pangangalaga ng pasyente, kabilang ang:
  • Mechanical at non-invasive na ventilation para matulungan o mapalitan ang kusang paghinga
  • Mahabaging pag-alis ng ventilator para makapagbigay ng pinakamalaking antas ng kaginhawahan bilang paghahanda sa kamatayan
 • Mga therapy na serbisyo kasama ang physical, occupational, speech, at massage ay tumutulong na matugunan ang mga natatanging pangangailangan kapag malapit na ang katapusan ng buhay.

Pangangasiwa ng mga dedikadong Doktor

Ang mga plano ng pangangalaga ng VITAS ay pinangangasiwaan ng aming 700+ na mga full-time na doktor, kung saan mahigit sa 50 sa kanila ay board certified sa hospice at palliative treatment.

Pinamamahalaan nila ang pakikipag-ugnayan sa pangunahing doktor ng pangangalaga, pagbisita sa bahay, pag-uusap tungkol sa mga layunin ng pangangalaga, pagkonsulta ng dalubhasa, pagtutugma ng gamot, at palliative care ng pasyente.

Home Medical Equipment at mga Supply

Nagpapanatili ang VITAS ng sarili nitong home medical equipment (HME) division, na siyang nagbibigay-kakayahan sa 24/7 na makapagpadala ng mga equipment at supply para masuportahan ang plano ng pangangalaga sa advanced lung disease o COPD ng pasyente sa kanyang ninanais na kinalalagyan.

Ang mga sumusunod na supply at kagamitan ay maaaring maipadala sa iyong pasyente sa anumang kinatatayuan:

 • Oxygen
 • Mga non-invasive na ventilation device
 • Mga nebulizer para sa pagpapadala ng aerosolized na medication
 • Hospital bed
 • Mga espesyalisadong mattress para maiwasan ang mga pressure sore
 • Mga ADL assist na device gaya ng mga walker at commode
 • Incontinence supplies
 • Mga supply sa pangangalaga ng sugat

Kung handa na ang iyong pasyente para sa hospice, naka-handang tumulong ang VITAS. I-refer na ngayon ang iyong pasyente sa VITAS at makikipag-ugnayan sa iyo ang isang espesyalista sa admission sa loob ng ilang minuto. Palagi kaming available.

Handa na ba ang pasyente para sa hospice care?