Papaano Magtago ng mga Oxygen Tank

Ang mga Oxygen Tank ay Malakas, Kaya Ligtas Silang Itago

Kapag nagtatago ng mga pang-medikal na mga oxygen tank sa isang bahay, dapat mag-ingat ang mga tagapag-alaga upang masiguro ang kaligtasan ng mga kalapit na tao.

Sundin ang mga hakbang na ito kapag nagtatago ng mga oxygen tank:

  1. Ituring ang oxygen container bilang isang "natutulog na higante."
  2. Ang lahat ng mga oxygen cylinder ay dapat nakapirmi sa mga rack o sa mga lalagyan na patayo para hindi sila bumagsak.
  3. Kung ang isang malaking cylinder ay bumagsak at natanggal ang kanyang valve, maaari itong tumalsik nang hanggang sa 40 MPH sa loob ng 0.5 na segundo.
  4. Mayroon itong sapat na lakas upang makapasok sa dalawang pader na yari sa hollow blocks.

Sa pamamagitan ng aming mga Home Medical Equipment (HME) team, ang VITAS ay nagbibigay ng mga home medical equipment, kasama ang mga tanke ng oxygen, sa aming mga pasyente bilang bahagi ng benepisyo ng Medicare hospice. Nagbibigay din ang aming mga dedikadong miyembro ng team ng pagsasanay at suporta sa paggamit ng kagamitan.

Kunin ang aming oxygen safety guide para sa hospice patients.

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming email list para sa mga webinar, mga balita tungkol sa hospice care at higit pa.