Mga Demonstrasyon: Ang mga Panganib ng Oxygen at Paninigarilyo

Apoy, Sigarilyo at Medical Oxygen

Narinig mo na ang paghahalo ng apoy o sigarilyo na may medical oxygen ay lumilikha ng mapanganib na sitwasyon. Ngayon tingnan sa iyong sarili ang mga panganib ng paninigarilyo malapit sa isang tangke ng oxygen sa video demonstration na ito.

Huwag itong hayaang mangyari sa iyo o sa isang taong pinapahalagahan mo. Ang mga demonstrasyong ito ay naglalarawan sa matingkad na mga imahe kung paano ang isang ordinaryong open flame ay nagiging nakamamatay kapag nakalantad sa medical-grade oxygen, kahit na sa kaunting dami.

Una, ipinapakita namin na ang isang sigarilyo ay mas mabilis na nasusunog kapag malapit ang medical-grade oxygen. Pagkatapos, ipinapakita namin kung gaano kabilis maglagablab ang mga damit kapag nababad sa oxygen.

Inaasahan namin na naaalala mo ang mga demonstrasyong ito kapag nasa paligid ng medical-grade oxygen. Alalahanin na panatilihin ang mga mapagkukunan ng init kabilang ang sunog at sigarilyo. Nais namin na ligtas ang aming mga pasyente, kanilang mahal sa buhay at tagapag-alaga.

Sa pamamagitan ng aming mga Home Medical Equipment (HME) team, ang VITAS ay nagbibigay ng mga home medical equipment, kasama ang mga tanke ng oxygen, sa aming mga pasyente bilang bahagi ng benepisyo ng Medicare hospice. Nagbibigay din ang aming mga dedikadong miyembro ng team ng pagsasanay at suporta sa paggamit ng kagamitan.

Kunin ang aming oxygen safety guide para sa hospice patients.

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming listahan ng email para sa mga webinar, balita tungkol sa Hospice care at higit pa.