Paano Magplano para sa Kalamidad Kung May Hospice Patient sa Bahay

Ano ang Iyong Planong Pang-emergency?

Sa ngayon, ang sinumang naninirahan sa isang bahagi ng bansa na madaling kapitan ng mga natural na sakuna o matinding mga pangyayari sa panahon-at tila kahit saan sa bansa sa mga araw na ito-ay dapat malaman ang drill.

Narinig namin ang tungkol sa kung paano magplano para sa mga naturang sakuna mula sa aming mga lokal na sentro ng operasyon ng emergency at media. Kung ang posibilidad ay mataas, handa ang aming mga emergency kit na nakaimpake, kasama ang mga ekstrang baterya, flashlight, de-latang pagkain, tubig at mga radyo. Alam namin ang mga ruta ng paglisan at ang lokasyon ng mga silungan, kabilang ang mga kumukuha ng mga alagang hayop. Binabantayan namin ang panahon, binibigyang-pansin, sineseryoso namin ang mga babala. Nagpaplano kami.

Ngunit kapag nag-aalaga ka sa isang kamag-anak na may kritikal na sakit sa bahay, ang pagpaplano ng kalamidad ay tumatagal ng bagong urgency. Paano ka magplano para sa bagyo, baha, kahit na power outage kung ang iyong mahal sa buhay ay isang pasyente sa hospice?

Tingnan din ang: Pag-aalaga sa Masamang Panahon

Paano Makakatulong ang Hospice

Ang buhay ay nakaka-stress na para sa isang pamilyang may mahal sa buhay na may pagkakasakit na walang lunas. Kapag ang likas na kalamidad o masamang mga kaganapan sa panahon ay humina, ang programa ng hospice ng pasyente ay makakatulong sa paghahanda ng pamilya.

Depende sa mga pangyayari, maaaring magmungkahi ang hospice na ilipat ang pasyente sa yunit ng inpatient o ibang pasilidad para sa kaligtasan. Kung ang pasyente ay nananatili sa bahay, ang ekstrang oxygen, mga gamot at iba pang mga supply ay maaaring ibigay sa pamilya.

Tiyaking mayroon kang mga numero ng telepono sa pagtawag sa hospice at mayroon ang hospice team ng lahat ng sa iyo. Dapat ding magkaroon ng mga numero ng telepono ang mga pamilya para sa doktor ng pasyenteng nasa malapit. Kung wala ang serbisyo ng telepono at ang pasyente ay nangangailangan ng pag-aalagang medikal, tumawag sa 911, maghanap ng mga serbisyong pang-emergency o pumunta sa lokal na ospital.

Kung napipilitan kang umalis ng iyong bahay, makipag-ugnay sa iyong hospice provider sa lalong madaling panahon upang ang mga miyembro ng iyong team ay makapagpatuloy sa pag-aalaga sa iyong mahal.

Upang makakuha ng impormasyon sa paghahanda sa emergency, bisitahin ang www.ready.gov.

Alamin kung maaaring makatulong ang hospice care sa iyong minamahal sa buhay