Interoperability para sa Streamlined Hospice Referrals

Ang Proprietary na Sistema ng Referral ng VITAS Hospice 

Sa VITAS Healthcare, gumawa kami ng pinaka-una para sa kanyang uri na live, dalawang-direksyon na referral system para sa hospice. Ibinibigay nang walang bayad, ang aming proprietary system ay idinesenyo upang mai-konekta sa EMR technology ng ospital at health system, pinabubuti ang kahusayan ng inyong mga case manager at binabawasan ang response time ng hospice. Alam kaagad-agad ng VITAS na mayroong kayong isang pasyente na maaaring karapat-dapat para sa mga hospice services. Masasabihan namin kaagad ang inyong admissions coordinator sa VITAS. 

Ang mga kinatawan ng VITAS admissions ay mabilis na pinapupunta sa pamamagitan ng isang maliit na aparato na hawak ng kamay. Ang mga response time ay nababawasan dahil ang mga referral ng pasyente ay kaagad na inaasikaso sa pamamagitan ng aming digital workflow na network. 

Ang VITAS Healthcare ay may reputasyon na ekspertong inililipat ang mga komplikadong pasyente mula sa ospital patungo sa isang mas mabuting kapaligiran, tulad ng kanilang pribadong tirahan, nursing home, ALF, SNF, isang dedikadong inpatient na unit ng VITAS o sa isang kinontratang kama sa ospital. Nadadagdagan ng aming sistema ng hospice referral ang inyong pamamahala ng pasyente ng kakayahan na makagalaw. 

Maayos na pagpapatakbo ng kakayahan na makipagpalitan ng impormasyon 

Ang aming sistema ng hospice referral ay madaling makita kung papaano pinatatakbo, magaling na patakbuhin, makabago ang teknolohiya at klinikal na tama. Madali itong gamitin, madaling ipamahagi, madaling i-update. Bilang inyong ka-partner, pinagtutugma ng VITAS Healthcare ang pangangalaga ng inyong pinakamahinang mga pasyente para sa inyo. 

Ang mabuting paglipat ng pangangalaga ang pinakamahalagang bagay sa pagbibigay ng may kalidad na pangangalaga sa pasyente at upang mapanatili ang buong reimbursement na galing sa Medicare. Ginawang maayos ang mga paglipat na ito ng aming sistema ng referral sa hospice. Bilang karagdagan pa, mayroon itong kakayahan na makipag-usap sa maraming mga kasalukuyang teknolohiya, tulad ng HealthGrid. 

Bakit Kailangang Gamitin ang Aming Sistema ng Hospice Referral? 

  • Maayos na pakikipag-palitan ng impormasyon sa pagitan ng VITAS at ng inyong sistema ng pinanggagalingan ng referral 
  • Nakakamit ang maraming mga mahahalagang pangangailangan ng Meaningful Use Stage 3 (MU3) na iminumungkahing plano ng CMS 
  • Kusa ang paggalaw at naka-base sa mga panuntunan ang pamamaraan ng transmission nang kaunti lamang o lubos na walang kailangan na pag-aasikaso ng mga tauhan ng staff 
  • Sumasang-ayon sa HIPAA at naka-encrypt ang pagpapasa ng data 
  • Walang mga pagkakamali sa transcription 
  • Pinaiksing mga response time para sa referral sa hospice 

Mga Opsyon para sa Iba't-ibang mga Interface

1. Direct Interface

Access sa web service na mga API; maaaring i-customize ng VITAS ang mga API ayon sa pangangailangan. Kasalukuyang sinusuportahan ang naka-base sa SOAP na mga XML at JSON REST na serbisyo.

1. Direct Interface

2. Direct Addressing

CCDA sa pamamagitan ng secure at naka-encrypt na direct addressing para sa pagpapalitan ng impormasyon sa kalusugan lamang.

2. Direct Addressing

3. Partner Intermediary

Access sa pamamagitan ng umiiral na mga HIT partner tulad ng HealthGrid.

3. Partner Intermediary

Nais mo bang Maging Partner ng VITAS?

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming listahan ng email para sa mga webinar, balita tungkol sa Hospice care at higit pa.