Ang VITAS ay Positibong nakaka-apekto ng mga Bundled Payment na Ginastos at mga Sukatan ng Kalidad

Bilang isang awardee ng Bundled Payment para sa Care Improvement Advanced (BPCI-A) na kalahok sa episodic care, ang iyong tagumpay ay nakasalalay sa pagbabawas ng mga gastos at pagpapabuti ng kalidad sa buong pangangalaga.

Maaaring maibsan ng VITAS Healthcare ang panganib ng iyong organisasyon sa pamamagitan ng pagpapabuti ng longitudinal care coordination and quality habang binabawasan ang Medicare sa bawat paggasta ng benepisyaryo. Ang mga serbisyo ng VITAS ay maaari ring makaapekto sa kalidad ng iyong mga pamantayan, kasama na ang advance na care planning at mga sukatan sa readmission sa ospital.

Mga Oportunidad sa Pagpapababa ng Per-Episode Spending

Mga Bundled Payment para sa Pagpapabuti ng Pangangalaga

Nag-aalok ang VITAS ng BPCI-A awardees immediate value, na nagreresulta sa isang positibong paghahambing sa halaga ng target na presyo ng bundle.

Ang mga pasyente ay karapat-dapat sa hospice care kapag ang doktor ay nagpasya na ang life expectancy ng pasyente ay anim na buwan na lamang o mas maikli kung ang sakit ay magpapatuloy sa normal nitong pagsulong. Ibinabagay ng VITAS ang bawat indibidwal na mga care plan na tumutugon sa isang malawak na hanay ng mga sintomas ng sakit at mga clinical modality sa buong pagpapatuloy ng pangangalaga.

Inaaalok ng VITAS Longitudinal Care Coordination Continum ang:

Pagka-eksperto sa Clinical Care

sa lahat ng level ng pangangalaga na nauugnay sa Medicare Hospice Benefit, kabilang ang continuous na paggagamot sa bahay para sa pangangasiwa ng matinding sintomas at general inpatient na pangangalaga.

Personalized Care Plans

partikular na binuo ng VITAS upang mapagbuti ang kalidad ng buhay ng mga pasyente at mga score sa CAHPS®

Seamless Transitions

sa kung saanman manahan ang pasyente ng mga dedicated na personnel ng admission

Live at Online na Professional Education

at mga materyales na magagamit ng mga healthcare provider

Mobile App

na nagbibigay ng mga panuntunan sa pagiging karapat-dapat ng hospice

Paano Tumutulong ang VITAS sa Partikular na Kundisyon

Ang mga pasyente ay karapat-dapat sa hospice care batay sa klinikal na pagpapasya ng isang doktor na ang life expectancy ng pasyente ay anim na buwan na lamang o mas maikli, kung ang sakit ay magpapatuloy sa normal nitong pagsulong nang walang mga interbensyon.

Advanced Cardiac Disease

Ang heart disease ay naiiba nang malaki sa iba pang mga karamdaman, at nangangailangan ng natatanging pamamaraan sa paggagamot. Ang indibidwal na plan of care ng hospice ay tumutugon sa malawak na hanay ng mga sintomas ng heart disease, kabilang ang pangangapos ng paghinga, paninikip ng dibdib, panghihina, functional decline at pangangasiwa ng fluid status.

Ang Patient-Centered Approach for Advanced Cardiac Disease ng VITAS:

 1. Ang komprehensibong pagsusuri ng interdisciplinary team ng VITAS
 2. Pagpapatuloy ng pinakamainam na medical treatment sa pagpalya ng puso upang maiwasan ang mga paglala
 3. Paggamit ng mga gamot na inotropic upang pangasiwaan ang mga sintomas at magbigay ng kaginhawahan
 4. Mga mechanical support device tulad ng mga left ventricular assist device at mga kaugnay na gamot

Advanced Neurological Disease

Ang ilang mga pasyente ay nakakaligtas sa stroke at ang matinding pagka-ospital pagtapos, ngunit sa kalaunan ay nakakaranas ng patuloy na pagbaba ng klinikal at/o functional status. Para sa mga pasyenteng ito, ang prognosis ay madalas na hindi maganda at dapat silang suriin para sa Hospice Care.

Ang bawat indibidwal na plan of care ng VITAS ay tumutugon sa pisikal at psychosocial na estado ng kalusugan ng pasyente, at naghahangad na pangasiwaan ang iba't ibang mga sintomas, kabilang ang:

 • Pangangapos ng paghinga
 • Hindi normal ang paghinga
 • Sakit na nagreresulta mula sa matigas na mga kasu-kasuan, mga muscle cramp, presyon sa balat/kasukasuan na dulot ng kawalang-kilos
 • Mga problema sa pangangalaga ng balat
 • Kahirapang lumunok
 • Mahinang hydration at pagkain
 • Kahirapang makipag-usap
 • Kalungkutan o pagkabalisa

Advanced Lung Disease

Ang dyspnea (hirap sa paghinga), at ang pagkabalisa na sanhi nito, ay nakababahalang mga sintomas na nararanasan ng mga pasyente na may parehong restrictive at obstructive advanced lung disease. Ang advanced lung disease ay gumagamit din ng ED at ng pagka-confine sa ospital. Maaari itong madalas na matugunan gamit ang isang combination ng clinical therapies at patient-specific, 24-oras na suporta na iniaalok ng hospice.

Ang Patient-Centered Approach para sa Advanced Lung Disease ng VITAS :

 1. Ang komprehensibong pagsusuri ng interdisciplinary team ng VITAS
 2. Mga layunin ng care planning ng pre-emergency
 3. Mga interbensyong Pharmacologic at non-pharmacologic upang mabawasan ang respiratory distress
 4. Sa simula ng respiratory distress, ang VITAS ay tumugon anumang oras, araw o gabi, gamit ang isang pasadyang protocol na pang-emergency.

Advanced Renal Disease

Ang mga pasyenteng nagda-dialysis ay angkop para sa hospice care dahil sa kanilang mataas na bilang ng pagkamatay at mataas na pasanin ng sintomas. Maraming mga pasyente at pamilya na may advanced renal disease ang pipiliin na huwag magsimula o umayaw sa dialysis dahil sa maraming mga kadahilanan, lalo na sa mga pasyente na mas matanda sa 60 taon. Ang end-of-life care ay dapat ding isaalang-alang kapag ang isang pasyente ay may hindi magandang prognosis, kapag ang dialysis ay hindi maibigay nang ligtas, kapag may hindi magandang performance status, o kapag ang dialysis ay nakakaapekto ng negatibo sa kalidad ng buhay ng isang pasyente na may sakit na walang lunas.

Ang bawat indibidwal na plan of care ng VITAS ay tumutugon sa pisikal at psychosocial na estado ng kalusugan ng pasyente, at naghahangad na pangasiwaan ang iba't ibang mga sintomas, kabilang ang:

 • Pananakit
 • Pagkapagod
 • Walang ganang kumain
 • Pagkalito
 • Pampakalma
 • Pagkahilo at pagsusuka
 • Pangangati
 • Kahirapan sa paghinga
 • Kahirapang makatulog
 • Pagkabalisa
 • Depresyon
 • Volume overload
 • Symptomatic dialysis treatment kung naaangkop

Nais mo bang Maging Partner ng VITAS?

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming listahan ng email para sa mga webinar, balita tungkol sa Hospice care at higit pa.