VITAS Event Calendar

Bagama't ang mga pasyente at pamilya ang aming pinagtutuunan ng pansin, nagho-host din ang VITAS Healthcare ng mga event para sa mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan, mga senior, at mga komunidad na pinaglilingkuran namin.

VITAS routinely offers bereavement support groups, classes and other informational presentations, as well as unique special events such as memorial services and community outreach programs.

For more information on VITAS and hospice care please call us toll-free at 855.381.2950.

Humanap ng mga grupo, klase at kaganapan ng VITAS na malapit sa iyo.