Papaano Namin Natutulungan ang mga Accountable Care Organization

Upang matulungan ang mga Accountable Care Organization (ACO) na mas mabuting mapagsilbihan ang mga pasyente na maaaring kandidato para sa hospice care, binibigyan ng VITAS ang mga ACO na provider ng alternatibong mga bagay na positibong makaaapekto sa kalidad ng pangangalaga, karanasan ng pasyente at pangkalahatang gastos ng pangangalaga.

Nagpapaka-dalubhasa ang VITAS sa pagbibigay ng tulong sa aming mga ka-partner na ACO upang mapangasiwaan ang malubhang karamdaman. Itinutugma namin ang pangangalaga sa kasalukuyang antas ng pangangailangan ng pasyente, at inililipat namin ang mga pasyenteng may malubhang sakit sa isang naaangkop na ikalawang lugar ng pangangalaga, sinusuportahan ng mga plano ng pangangalaga na kabilang ang matitindi at komplikadong mga pamamaraan. 

Mga Benepisyo ng Hospice Partnership para sa Mga ACO

Matutulungan ng VITAS ang mga ACO sa bagong "Pathways to Success" na Programa ng Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS), kabilang ang Basic at Advanced na mga modelo, kasama ng Next Generation na mga ACO.

Mapabubuti ng aming customized care plans ang quality of life ng pasyente, na siyang mag-re-resulta sa mas mataas na mga CAHPS at HEDIS na puntos. Naaapektuhan din ng VITAS ang:

 • Peligro na kaugnay sa dalubhasang pangangalaga para sa mga pasyenteng nasa katapusan ng buhay
 • Kalidad ng mga pamantayan, kasama ang advance na care planning at mga sukatan sa readmission sa ospital.
 • Medicare per-beneficiary episode spending para sa mga eligible na pasyente sa hospice
  • Nabawasang kabuuang gastos para sa pangangalaga ng mga malakas-na-pangangailangang, mataas-na-gastos na mga pasyente-mga populasyon na nangangailangan ng komplikado at magkakasabay na iba't-ibang uri ng pangangalaga 
  • Nababawasan ang pag-aaksaya
  • Komprehensibong mga serbisyo at matinding pangangalaga na makakatulong sa pagbabawas ng panganib na muling ma-admit
 • Regular na pagtatantya ng gastos para sa ACH/PGP bago ito ma-reconcile
 • Mga layunin ng pagpaplano para sa pag-aalaga/mataas na antas ng pangangalaga
 • LOS ng ospital at ang mga kahirapan sa bed cycle
 • Paggamit ng ED
 • Mga CAHPS at HEDIS na mga puntos sa pamamagitan ng pag-suporta ng magagandang mga hakbang na:
  • nakababawas ng dami ng muling pag-admit sa ospital at dami ng mga namatay sa pasilidad dahil sa matinding dahilan
  • nagpapabuti ng kasiyahan ng pasyente/pamilya
 • Mga pasyente na may malalang karamdaman at limitadong potensyal para makabalik sa pag-depende sa kakayahang makagalaw sa pamamagitan ng pagbigay ng mahusay at patuloy na sistema ng pangangalaga
 • Pagpapatuloy na edukasyon para sa manggagamot at edukasyon para sa pasyente/pamilya
 • Pinalagong mga psychosocial na bagay na magagamit
 • Pakikipagtulungan sa mga doktor ng pasyente para sa pinasadyang pangangasiwa ng sintomas

Sa pakikipag-partner sa VITAS bilang ang ninanais na ka-partner para sa hospice at palliative care, ang tagumpay ng inyong ACO ay mapalalaki. Sa pamamagitan ng koordinasyon ng pangangalaga base sa kahalagahan ng VITAS, ang mga pamamaraan ng paglipat at ang aming makabagong teknolohiya na base sa iOS, ang mga pasyente ng hospice at palliative care ay tumatanggap ng pinasadyang pangangalaga. Maaaring maiwasan ng napapanahon na hospice at palliative care ang hindi kinakailangang pagkakaroon ng matinding pangangalaga at mapalakas ang kasiyahan ng pasyente.

Ang Pangangalaga na Base sa Kahalagahan ay Nangangailangan ng Isang Pakikipagtulungan na Base sa Grupong Pamamaraan 

Kasabay ng Triple and Quadruple Aims ng Institute for Healthcare Improvement, ang mga ACO na kasali sa magbayad-para-sa-serbisyo at komersyal na mga linya ng negosyo ay hinihiling na pagbutihin ang kalusugan ng populasyon ng kanilang mga pasyente, pagbutihin ang mga karanasan ng mga pasyente at bawasan ang pangkalahatang gastos sa pangangalaga ng kalusugan para sa bawat tao. Gayunpaman:

 • Halos 50 porsyento ng paggastos ng pangangalaga ng kalusugan sa US ay pumupunta sa "delikadong" 5 porsyento ng poulasyon
 • Ang malalalang mga karamdaman ay responsable sa 7 para sa bawat 10 na kamatayan taon-taon; ang paggagamot ng mga pasyente na may malalang karamdaman ay kumakatawan sa 86 porsyento na ginastos ng ating bansa para sa pangangalaga ng kalusugan
 • Sa isang pambansang pagsusuri, 15 porsyento ng pagbisita sa emergency department (mga 1 para sa bawat 7) ay ginawa ng isang pasyente na namatay sa loob ng anim na buwan

Papaano Makakatulong ang VITAS na Maitigil ang Paulit-ulit na mga Pangyayari 

Sa karaniwan, isa sa bawat limang matatandang mga pasyente na na-discharge sa ospital ay muling ma-o-ospital sa loob ng 30 araw4. Ang pagbigay ng referral sa VITAS ng mga eligible na pasyente sa hospice, at dagdagan pa ng panahon at atensiyon na naibibigay ng aming pansariling plan of care, ay makakatulong na matigil ang paulit-ulit na mga pangyayaring iyan.

Matutulungan ng VITAS ang Inyong ACO

 • Hospice care sa bahay, kahit saanman ang itinuturing ng pasyente bilang kanyang bahay: pribadong tirahan, nursing home, assisted living community o iba pang mga tirahan para sa mga matatanda
 • 24/7 na klinikal na suporta sa pamamagitan ng Telecare
 • Lahat na mga level ng pangangalaga-bahay, Intensive Comfort Care® (patuloy na pangangalaga sa bahay) at inpatient na pangangalaga-pinasadya para makamit ang mga pangangailangan ng pangangasiwa sa pangangalaga ng indibidwal
 • Komprehensibong mga programa ng edukasyon para sa mga pasyente at mga pamilya
 • Dalubhasang pangangalaga, kabilang ang staff na nakapagsasalita ng iba't-ibang mga wika, Jewish na accreditation, pangangalaga na nakatuon para sa mga beterano, music therapy, mga pagbisita ng alagang hayop, mga plano ng pangangalaga na base sa karamdaman, atbp. 

Sanggunian:

 1. Cohen, SB, "The Concentration of Health Care Expenditures and Related Expenses for Costly Medical Conditions, 2012." Medical Expenditure Panel Survey, Agency for Healthcare Research & Quality, 2014. https://meps.ahrq.gov/data_files/publications/st455/stat455.pdf 
 2. The Dartmouth Atlas of Healthcare, http://www.dartmouthatlas.org/data/topic/topic.aspx?cat=18 
 3. Smith A et. al. “Half Of Older Americans Seen In Emergency Department In Last Month Of Life; Most Admitted To Hospital, And Many Die There.” Health Affairs 2012; 6:1277-1285. 
 4. Jencks, SB. "Rehospitalizations among Patients in the Medicare Fee-for-Service Program." The New England Journal of Medicine. 360:1418-1428 Abril 2, 2011. 

   

Nais mo bang Maging Partner ng VITAS?