Paano Makakatulong ang VITAS sa Mga Health Plan at Pribdong Insurer

Ang VITAS healthcare ay tumutulong sa grupo ng mga health plans at pribadong insurance na gumaan ang panganib sa pananalapi sa pamamagitan ng pagpapabuti ng mga resulta at pagtaas ng kalidad ng pangangalaga at mga resulta na batay sa halaga. ang tamang pangangalaga, sa tamang oras, sa tamang lugar: ang vitas ay lumilikha ng isang tuluy-tuloy na care transition sa pagitan ng acute-care setting at bahay.

Ano ang Magagawa ng VITAS sa Iyong Health Plan and Insurance Group:

 • Bawasan ang gastusin ng benepisyaryo:
  • Sa sandaling piliin ng pasyente ng Medicare Advantage ang hospice, ang pangangalaga na may kaugnayan sa diagnosis na terminal ay babayaran sa ilalim ng Medicare Hospice Benefit
  • Ang VITAS ay nagbibigay at nangangasiwa ng lahat ng mga gamot, supply at kagamitan na may kaugnayan sa diagnosis na terminal
 • Pinangangasiwaan ang mga customized care plan na nagpapabuti sa kalidad ng buhay ng mga pasyente, na nagreresulta sa mas mataas na mga marka ng CAHPS® at nakakatugon sa maraming mga sukatan ng HEDIS®.
 • Bawasan:
  • 911 mga tawag at paggamit ng ED
  • Muling pagpasok sa ospital
  • Paggamit ng yunit ng critical care
  • Length-of-stay (LOS) metrics
  • Pagkasakit at pagkamatay sa ospital
  • Pangkalahatang pagbabawas ng bilang ng taong umuukupa ng mga kama sa isang araw

Ang iyong Health Plan Members Benefit sa: 

 • Ekspertong pangangalagang medikal, pangangasiwa ng sakit at sintomas, emosyonal at espirituwal na suporta 
 • Hospice care na nasa bahay, kahit na ang bahay ay isang pribadong tirahan, nursing home o assisted living community 
 • Mga kawani ng admission at grupo ng interdisciplinary na makakatulong 24/7/365, kasama ang mga gabi, Sabado at Linggo at pista opisyal 
 • Mga lima o mas maraming pagbisita sa bawat pasyente/bawat linggo ng grupo VITAS interdisciplinary hospice 
 • 24-oras na access sa mga kawani ng VITAS sa pamamagitan ng aming mga virtual care center at mobile app 
 • Mga shift ng continuous na paggagamot sa bahay ng pasyente, kapag naaangkop sa medikal, hanggang sa mapigilan ang mga sintomas 
 • Lahat ng mga home medical equipment, gamot at mga gamit na nauukol sa karamdamang walang lunas 
 • Emosyonal at espirituwal na suporta para sa pasyente at pamilya 
 • Bereavement support ng mga kawani ng VITAS hanggang sa 13 buwan matapos ang pagkamatay ng isang pasyente para sa pamilya 

Nag-aalok kami ng Health Plans at Private Insurers:

 • Mataas na kalidad ng hospice care para sa mga miyembro 
 • Naka-customize na pag-uulat
 • Kakayahang makipagpalitan ng impormasyon para sa pakikipagpalitan ng impormasyon ng pasyente
 • Centralized na pagsingil/pamamahala ng contract
 • Malawak, libre, patuloy na propesyonal na edukasyon 

Nais mo bang Maging Partner ng VITAS?