Compassionate Extubation o Pagtatanggal ng Tubo: Kapag Oras na Upang Tanggalin ang Ventilator

Ang compassionate extubation-ang pagtatanggal ng ventilatory support sa pasyente upang mabawasan ang sakit na nararamdaman niya at upang hayaan siyang pumanaw sa paraang natural-ay kadalasang puno ng pagkabalisa at hindi pagkakaunawaan para sa pamilya ng pasyente.

Ang layunin ng hospice extubation o pagtatanggal ng tubo sa pasyente ay ang hayaan siyang pumanaw nang kumportable at napapanatili ang dignidad sa anumang lugar na itinuturing ng pasyente bilang bahay niya.

Ibinibigay ng VITAS Healthcare ang suportang kinakailangan upang matugunan ang mga medical, emotional, social at spiritual na pangangailangan ng pasyente.

Saan man gawin ang extubation o pagtanggal ng tubo sa pasyente:

Alamin kung maaaring makatulong ang hospice care sa iyong minamahal sa buhay