Pag-aalaga sa mga Beterano

Pinarangalan ng VITAS ang mga naglingkod sa Amerika sa pamamagitan ng paglilingkod sa kanila na malapit na sa katapusan ng buhay.

Naghahandog kami ng hospice care sa mga beterano na may iba't ibang malulubhang karamdaman. Sinanay ang aming team ng mga may karanasang hospice professional na unawain ang natatanging pangangailangan ng beterano sa katapusan ng buhay.

Ang populasyon ng US ay may humigit-kumulang 15-20 milyong Amerikano na mga beterano ng military hanggang 2030, ayon sa US Census Bureau, at libu-libo sa kanila ang mamamatay bawat taon.

"Adhikain at layunin natin sa pangangalagang ibinibigay natin ay makapagbigay sa bawat beterano ng kapayapaan sa katapusan ng buhay."Carole Quackenbush, Admissions Liason ng VITAS

Sa pamamagitan ng pagkilala sa mga natatanging pangangailangan ng mga beterano na dumaranas ng malubhang karamdaman, magagabayan ng VITAS ang mga kalalakihan at kababaihang ito patungo sa isang mas mapayapang huling hantungan. Higit na mahalaga ito para sa mga beteranong nakaranas ng digmaan o iba pang trauma, partikular na kung ang mga hindi natugunang karanasan, alaala, o emosyon ay bumabalik sa nalalapit na katapusan ng buhay.

"Marami sa ating mga beterano, lalo na ang mga nakaranas ng digmaan, ang may mga natatanging pangangailangan sa katapusan ng buhay na nauugnay sa PTSD. Isang karaniwang bagay na naririnig namin mula sa aming mga beteranong pasyente ay 'Mapupunta ako sa impyerno dahil sa ginawa ko noong digmaan,' o 'Hindi ko mapatawad ang sarili ko," ayon kay Admissions Liaison Carole Quackenbush. "Adhikain at layunin natin sa pangangalagang ibinibigay natin ay makapagbigay sa bawat beterano ng kapayapaan sa katapusan ng buhay at pagpapatawad sa sarili."

Lubos na sinusuri ng VITAS ang talaan sa military ng bawat beteranong pasyente kapag na-admit sila para makabuo ng kumpletong larawan ng kanilang mga medikal, sikolohikal, at ispiritwal na pangangailangan sa katapusan ng buhay. Nagbibigay din ito sa VITAS ng mas malalim na pag-unawa sa kung paano angkop na kilalanin ang serbisyo ng pasyente at magpakita ng pasasalamat sa kanya sa pamamagitan ng mga memorial service, pinning ceremony, bedside salute, Honor Flight trip, at higit pa.

Pinaparangalan Namin ang Paglahok ng Mga Beterano

Maraming lokasyon ng VITAS hospice ang nakikipagtulungan sa We Honor Veterans, isang programang itinatag ng National Hospice and Palliative Care Organization (NHPCO) at Department of Veterans Affairs (VA) na nakatuon sa magalang na pagtatanong, maunawaing pakikinig, at may pagpapasalamat na pagkilala sa mga beterano.

Bilang bahagi ng We Honor Veterans, sinasanay at tinuturuan ng VITAS ang mga partner at caregiver sa komunidad hinggil sa mga natatanging pangangailangan ng mga beterano.

Benepisyo sa Mga Beterano

Ang mga espesyalista sa malubhang karamdaman ng VITAS ay sinanay upang masuportahan ang mahihirap na kalagayan na kinakaharap ng ilang mga beterano na malapit na sa katapusan ng buhay, kabilang ang mga alalahanin sa pananalapi at benepisyo, post-traumatic stress disorder, hindi nalutas na mga isyu na nauugnay sa serbisyo sa militar, depression, at pagpapakamatay.

Maaaring mag-refer ng mga beterano sa VITAS ang VA o mga healthcare provider sa komunidad. Maaari ding direktang makipag-ugnayan sa amin ang mga beterano para matalakay namin ang aming mga serbisyo.

Ang VITAS ay nagpapanatili ng matatag at estratehikong ugnayan sa maraming organisasyon para sa beterano upang makapagsagawa ng mga espesyal na pagkilala at makatulong na makaugnayan ng mga lokal na beterano ang kanilang mga kasamahang may malubhang karamdaman, kung saan pareho silang makikinabang sa pananaw at karanasan ng bawat isa.

Kasama sa iba pang tampok ng aming mga serbisyo para sa mga beterano ang:

  • Isang naka-streamline na proseso ng referral at admission
  • Pagkapamilyar sa sistema ng VA at kung paano makilala at ma-access ang mga pagpipilian sa benepisyo para sa mga beterano
  • Saklaw ng hospice care para sa mga beterano ng VA, TRICARE, Medicare, Medicaid, pribadong seguro at iba pang mga paraan ng pagbabayad
  • Ang koordinasyon ng pag-aalaga sa mga kawani ng lokal na sentro ng VA medical, kabilang ang mga magkasanib na pagbisita kung naaangkop
  • Ang mga liason ng VITAS, na mga beterano din sa maraming lokasyon, ay kumikilos bilang mga contact sa pakikipag-ugnayan at mga pangunahing nagbibigay ng edukasyon sa VA at mga lokal na organisasyon para sa mga beterano
  • Mga referral para sa mga karagdagang serbisyo sa komunidad, kung kinakailangan
  • Isang buong hanay ng suporta sa mga naulila, kabilang ang mga programa ng kalungkutan at pagkawala, mga grupo ng suporta at mga memorial service para sa mga mahal sa buhay na beterano hanggang sa 13 buwan pagkatapos ng kamatayan
  • Pagkilala at pagdiriwang ng mga mahahalagang kaganapan, kasama ang Araw ng mga Beterano at anibersaryo ng militar

Patnubay sa Mga Mapagkukunan ng VITAS Veterans

Tinitiyak ng VITAS na ang lahat ng mga beterano ay tumatanggap ng mahabagin at naaangkop na end-of-life care. Ang aming 16 pahinang Veterans Resource Guide ay nagbibigay ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa mga beterano at mga miyembro ng kanilang pamilya tungkol sa mga benepisyo, mapagkukunan ng tulong, website, grupo ng komunidad, at mga form at bagay na makukuha sa Veterans Affairs (VA).

I-download at ibahagi ang aming Veterans Resource Guide.