Pinahahalagahan ng VITAS ang Diversity sa Aming Lugar ng Trabaho at Mga Tao na Pinaglilingkuran Namin

Pinaglilingkuran ng VITAS ang magkakaibang pasyente ng magkakaibang pinagmulan, gumagamit ng magkakaibang mga kawani mula sa magkakaibang pinagmulan, niyayakap ang magkakaibang sanhi at pamumuhay, at sumusuporta sa magkakaibang komunidad sa buong Estados Unidos at sa buong mundo.

Ang VITAS ay ang tanging pambansang hospice provider na may makabuluhang presensya sa mga inner-city na lugar at iba pang mga komunidad na may kulay: Sinusuportahan namin ang pambansang mga inisyatibo na idinisenyo upang mapalawak ang pag-access sa ospital sa bawat indibidwal na maaaring makinabang mula sa kalidad at may awang end-of-life care. 

Naniniwala ang VITAS na ang pagtiyak sa mga pinahahalagahan at kultura ng mga pasyente't pamilya ay sinasalamin ng mga resulta ng tagapag-alaga sa mas makabuluhang karanasan para sa lahat. Dahil dito, nakatuon kami sa pagrekluta ng magkakaibang kawani-na may higit sa kalahati ng aming workforce na binubuo ng mga minorya.

Naghahanap kami ng magkakaibang mga kandidato upang sumali sa aming team. Dumadalo kami sa mga lokal at pambansang pagtitipon ng karera na nagta-target at nag-aakit ng mga komunidad na may kulay, at bumuo kami ng malakas na ugnayan sa National Black Nurses Association at sa Hispanic Nurses Association.

Sinusuportahan din ng VITAS ang propesyonal na pag-unlad at paglago ng karera ng aming umiiral na workforce upang matiyak na ang bawat isa ay may pagkakataon na magtagumpay. Kami ay namumuhunan sa susunod na henerasyon ng mga healthcare professional, tinitiyak na ang mga programa sa pagsasanay at edukasyong sinusuportahan namin ay naaabot ang mga mag-aaral mula sa kinatawan ng populasyon ng lahi, etniko, kultura at lingguwistika. 

Nag-e-empleyo ang VITAS ng Community Liaisons na pangunahing responsibilidad ay maglingkod bilang mga tagapagtaguyod ng hospice at mga tagapagturo ng hospice sa loob ng tradisyonal na mga komunidad na hindi gaanong nabibigyan ng serbisyo. Nakikipagtulungan ang mga Community Liaison sa African American, Hispanic, Asian Pacific at Jewish communities.

Ang mga programa ng VITAS ay aktibong kalahok sa mga komunidad na kanilang pinaglingkuran, nag-i-isponsor ng mga kaganapan sa charity, nagsasagawa ng mga kumperensyang pang-edukasyon at naglilingkod sa mga posisyon ng pamumuno ng boluntaryo. Pinupuntahan namin ang mga komunidad na aming pinaglilingkuran sa pamamagitan ng mga palabas sa radio talk, programa sa telebisyon, newsletter at iba pang media.

Hinihikayat ng VITAS ang mga empleyado na mag-boluntaryo sa kanilang sariling mga pamayanan-at higit pang malayo. Ang mga senior executive ng VITAS ay nagsisilbi sa mga tungkulin sa pamumuno ng boluntaryo kasama ang Foundation for Hospices sa Sub-Saharan Africa. Ang aming chief medical officer, isang ordained na Orthodox rabbi, ay nakikipagtulungan sa Departamento ng Kalusugan ng Israel upang makabuo ng naaangkop na modelo ng hospice care sa Israel. Ang aming nakatatandang bise presidente ng human resources ay sumusuporta sa mga pandaigdigang proyekto sa India at Africa na naglalayong maalis ang gutom, kahirapan, illiteracy at HIV/AIDS.

Maraming mga programa ng VITAS ang nakipagtulungan sa mga hospice sa Africa at patuloy na nagbibigay ng mga kinakailangang mapagkukunan at tulong. Ang mga empleyado ng VITAS ay hinikayat na maging mapagbigay sa mga pagsusumikap na ito. 

Ang VITAS ay isa sa mga nauna sa larangan ng hospice care mula 1978.