Paghahanap kay Mom sa Mother's Day

Dinaramayan ng asawang lalaki ang kanyang asawang babae habang nakaupo sa parke
"Bagama't alam naming wala na ang aming ina, mayroon pa rin kaming kaugnayan sa kanya."

Tulad ng pagpukaw ng Mother's Day ng mga damdamin ng galak at pasasalamat para sa ilang tao, maaari itong magsilbi bilang isang pagmumulan ng pagkawala ng mahal sa buhay at pangungulila para sa mga taong ang mga ina o itinuturing na ina ay hindi na buhay.

"Kapag wala nang ina ang isa tao, at nangungulila pa rin siya, maaaring maungkat sa Araw ng Mga Ina ang sakit, dahil isa itong paalala na 10 taon o 20 taon o kahit 50 taon na mula noong nawala siya," ayon kay Robin Fiorelli, direktor ng mga serbisyo sa pangungulila sa pagpanaw ng isang tao at pagboboluntaryo para sa VITAS.

"Pinakamatalik kong kaibigan ang aking ina. At kahit nakatira siya sa Chicago at nasa Atlanta ako, nag-uusap kami araw-araw," ayon kay Carla Kalip, na namatayan ng ina noong 2001. "Siya ang aking hero at 'she-ro,' hindi siya nagkulang sa pagpaparamdam sa akin ng kanyang walang kapantay na pagmamahal."

Maraming lokasyon ng VITAS Healthcare ang nagdaraos ng mga kaganapan sa Araw ng Mga Ina bilang bahagi ng mga serbisyo sa pangungulila sa pagpanaw ng isang tao na ibinibigay namin para sa mga pamilya ng pasyente. Simula noong 2007, kasama na sa mga kaganapang ito ang programang  "Missing Our Mothers, Daughters Remember", na kumikilala sa natatanging ugnayan ng mga magulang at anak na babae. 

Pagbibigay ng Bagong Kahulugan sa Araw ng Mga Ina

Isa sa pinakamagandang paraan para bigyan ng bagong kahulugan ang Araw ng Mga Ina, ayon sa payo ni Fiorelli, ay ang pagpapalawak ng ibig sabihin ng "ina" at isama ang mga babaeng nagsilbing ina sa iyo- mga lola, tiya, pinsan, tagaturo, kaibigan, guro, adoptive mother, sinumang nag-aaruga sa mga positibong paraan. 

"Makakatulong kung kikilalanin mo sa Araw ng Mga Ina ang taong naging ina sa iyo, isang taong prinotektahan at sinuportahan ka," ayon kay Fiorelli. "Bagama't alam naming wala na ang aming ina, mayroon pa rin kaming ugnayan sa kanya, batay sa mga alaala, pinagbabahagiang nakaraan, at dahil nararamdaman pa rin namin ang kanyang presensya at suporta."

Kasama sa iba pang tip sa paglampas rito ay ang:

  • Pagkukwento at pagbabagi ng mga alaala ng iyong Ina sa iba
  • Paggawa ng mga espesyal na craft, photo album, o scrap para maalala ang iyong Ina
  • Pagluluto o pagbabahagi ng mga espesyal na lutuin ng iyong Ina 
  • Pagsulat ng liham para sa iyong Ina, o pagsusulat sa journal tungkol sa kanya
  • Pag-meditate habang "naglalakad-lakad" papunta sa libingan ng iyong Ina
  • Pagbasa ng mga kwento at tula tungkol sa mga ina
  • Pagbibigay ng donasyon sa kawanggawa o pagboboluntaryo para sa kanya
  • Paghahanap ng paghilom para sa mga hindi nalutas na isyu sa pamamagitan ng pagpunta sa isang grief support group

Humanap ng mga grupo, klase at kaganapan ng VITAS na malapit sa iyo.