Sakit na Alzheimer at Limang Yugto ng Pangungulila

Kung may kilala kang isang tao at mahal sa buhay na may sakit na Alzheimer, malamang na nararamdaman mong inabandona, galit o nagkasala. Huminga nang malalim. Ang nararamdaman mo ay normal lamang.

Ang sakit na Alzheimer, ang pinaka-karaniwang anyo ng dementia, unti-unting inilalayo ang mga intelektwal na kakayahan, pagkatao, memorya at pakiramdam ng sarili. Sa paglipas ng panahon, ito ay nagpapahina at nagpapabago sa iyong nalalaman at pagmamahal sa taong ito. Ang pag-unawa sa limang yugto ng pangungulila ay maaaring makatulong.

Ang Swiss-American psychiatrist na si Elisabeth Kübler-Ross ay may-akda sa groundbreaking book na "On Death and Dying" sa 1969. Kinilala niya ang limang yugto ng pangungulila at inilarawan kung paano maproseso ng mga tao ang kanilang pangungulila at magpatuloy. Habang ang libro ni Ross ay nalalapat sa proseso ng naghihingalo, nararapat din bilang gabay sa pag-unawa sa pangungulilang naranasan ng mga nagmamahal sa isang taong may sakit na Alzheimer.

Yugto 1

Pagtanggi. Kapag una mong naririnig ang diagnosis, maaari mong tanggihan ang katumpakan nito, patuloy na asahan ang iyong mahal sa buhay na magpagaling, o kumbinsihin ang iyong sarili na ang mga sintomas na nakikita mo ay hindi bunga ng sakit na Alzheimer's.

Yugto 2

Galit. Maaari kang magalit sa taong iyon o sa may sakit mismo. Maaaring madali kang mabigo o makaramdam na inabandona at magalit.

Yugto 3

Pagkakasala. Kung ikaw ay isang tagapag-alaga, maaaring ikaw ay may makaramdam ng pagkakasala na magpahinga Maaari mong ikalungkot ang mga nakaraang aksyon, o mag-isip ng mga negatibong pag-iisip tungkol sa iyong mahal sa buhay.

Yugto 4

Depression o kalungkutan. Ang mga tagapag-alaga ay maaaring mawalan ng pag-asa, hindi mapigil ang kanilang damdamin o kahit na huminto mula sa mga gawaing panlipunan.

Yugto 5

Pagtanggap. Nangyayari ito kapag sa huli ay kinikilala ng mga nagmamahal sa pasyente ang diagnosis. Sa panahon ng pagtanggap, posible na makahanap ka ng kahulugan sa pag-aalaga sa kanilang mahal sa buhay. Matututuhan mong tamasahin ang natitirang oras na magkasama kayo.

Alamin kung maaaring makatulong ang hospice care sa iyong minamahal sa buhay