8 Hakbang sa Paghilom Pagkatapos ng Pagpanaw ng Katuwang sa Buhay

Ang ilang kaganapan sa buhay ay kasing sakit ng kamatayan ng iyong asawa o partner.

Isang babaeng nakaakbay sa kanyang ina upang pagaanin ang kalooban nito

Maaaring hindi ka sigurado kung paano mo malalampasan ang malungkot na pagkawalang ito. Maaari mo ring tanungin kung may enerhiya o kagustuhan kang sumubok pa. Ang 8 praktikal na mungkahi na ito ay maaaring makatulong sa iyo tungo sa paghilom.

  1. Hayaan ang Iyong Sarili na Mangulila - Namatay ang iyong partner. Kung nalilito ka, OK lang iyan; dahil nawalan ka ng bahagi ng iyong buhay. Mahirap harapin ang pagluluksa ngunit kailangan mo itong gawin. Ang pagluluksa ay isang bukas na paglalahad ng iyong mga pananaw at saloobin. Isa itong mahalagang bahagi ng paghilom.
  2. Mangulila sa Iyong Sariling Paraan - Ang iyong karanasan ay naiimpluwensyahan ng mga sitwasyong nauugnay sa pagkamatay, at iba pang pagkawalang naranasan mo, ng iyong emotional support system, at iyong kultural at pananampalatayang kaalaman. Huwag ikumpara ang iyong karanasan sa karanasan ng iba. Dahan-dahanin ang mga bagay-bagay at hayaan ang iyong sariling umusad sa iyong sariling oras at paraan.
  3. Makipag-usap Tungkol sa Iyong Mga Iniisip at Nararamdaman - Nagsisimula ang paghilom kapag naibabahagi mo sa iba ang nararamdaman mong pangungulila. Hayaan ang iyong sarili na makipag-usap tungkol sa pagkamatay, ang iyong mga pakiramdam ng pagkawala at ang kalungkutan at mga espesyal na bagay na hinahanap-hanap mo tungkol sa iyong partner.
  4. Damhin ang Iba't Ibang Emosyon - Ang pagdanas ng anumang pagkamatay ay nakakaapekto sa iyong ulo, puso, at kaluluwa. Ang pagkalito, pagkawala sa sarili, takot, paninisi, ginhawa, at galit ay ilan lang sa mga emosyong maaari mong maramdaman. Huwag magulat kung bigla kang makaramdam ng mga panahon ng sakit o pangungulila na mukhang walang dahilan kung bakit mo biglang naramdaman. Makakatulong sa iyong paghilom ang pagbibigay-daan sa iyong sarili na matuto sa mga pakiramdam at emosyong ito.
  5. Maghanap ng Support System - Makipag-ugnayan sa mga taong nag-aalala sa iyo at handang makipag-usap sa iyo habang dumaraan ka sa pangungulila. Maghanap ng support group na gusto mong puntahan. Iwasan ang mga taong kritikal, mapanghusga, o gustong magbigay ng payo. May karapatan kang ipahayag ang iyong pangungulila, pero may karapatan ka ring hindi magbahagi.
  6. Mahirap na Proseso ang Pangungulila - Ang pangungulila ay emosyonal at pisikal. Ikaw ay nakakaramdam at nabubuhay sa pamamagitan ng iyong emosyonal, pisikal, at espiritwal na pagkatao. Igalang ang sinasabi sa iyo ng iyong katawan. Itrato ang iyong sarili gaya ng pagtrato mo sa isang mabuting kaibigan.
  7. Gawin ang Mga Bagay sa Tamang Panahon - May mga bagay na kailangan mong gawin kaagad, pero kadalasan, huwag puwersahin ang iyong sariling gumawa ng kahit ano hangga't hindi ka handa rito. Puwede mong gawin ang ilang pagpapasya ngayon, at maghintay bago gumawa ng iba pang pagpapasya. Huwag hayaan ang ibang magpasya para sa iyo.
  8. Ipagdiwang ang Iyong Mga Alaala - Ang mga oras na nangungulila ka sa iyong partner ay ang mga pinakaespesyal na araw na pinagbahagian ninyong dalawa. Dahil ang sakit at pagkawala ay maaaring maging mas matindi sa mga panahong iyon, maaaring makatulong na magkaroon ng kasama. Ibahagi ang iyong mga alaala sa mga kaibigan, kung gusto mo, ngunit patuloy na ipagdiwang ang buhay na pinagsaluhan ninyo ng iyong asawa sa pamamagitan ng pagpapanatili ng isang espesyal na lugar sa iyong puso para ipagdiwang at gunitain ang mga alaala ng pagsasama.

Alamin kung maaaring makatulong ang hospice care sa iyong minamahal sa buhay