8 Hakbang sa Paghilom Pagkatapos na Mamatay ang Asawa o Kapareha

Isang babaeng nakaakbay sa kanyang ina upang pagaanin ang kalooban nito

Kakaunti lang ang mga kaganapan sa buhay na kasing-sakit sa kamatayan ng iyong asawa o kapareha.

Maaaring hindi ka sigurado kung papaano mo makakayanan ang napakalaking pagkawala na ito o kung papaano muling mabuo ang iyong buhay. Maaari mo ring tanungin kung may enerhiya o kagustuhan kang sumubok pa. Ang 8 praktikal na mga mungkahing ito ay maaaring makatulong sa iyong paghilom pagkatapos na mamatay ang iyong asawa o kapareha.

1. Bigyan ang Iyong Sarili ng Pagkakataong magluksa sa Pagkawala ng Iyong Asawa o Kapareha

Namatay ang iyong kapareha. Kung nalilito ka, OK lang iyan; dahil nawalan ka ng bahagi ng iyong buhay. Mahirap harapin ang pagluluksa ngunit kailangan mo itong gawin. Ang pagluluksa at pagdadalamhati ay ang bukas na pagpapahayag ng iyong mga nasasaisip at nararamdaman. Isa itong mahalagang bahagi ng paghilom pagkatapos na mawalan ang isang tao ng kanyang mahal sa buhay.

2. Magluksa sa Iyong Sariling Paraan

Ang iyong karanasan sa pagdadalamhati pagkatapos ng pagpanaw ng iyong asawa o kapareha ay naiimpluwensiyahan ng mga pangyayaring nakapalibot sa kamatayan, ang iba pang mga pagkawala na maaari mong naranasan, ang iyong sistema ng emotional support, at ang iyong pang-kulturang pinanggalingan at uri ng pananampalatayang mayroon ka. Huwag mong ikukumpara ang iyong karanasan sa pagdadalamhati doon sa mga nararanasan ng ibang tao. Dahan-dahanin ang mga bagay-bagay at hayaan ang iyong sariling umusad sa iyong sariling oras at paraan.

3. Pag-usapan ang Iyong mga Nasasaisip at Nararamdaman

Nagsisimula ang paghilom kapag naibabahagi mo sa iba ang pangungulila na iyong nararamdaman. Hayaan ang iyong sarili na makipag-usap tungkol sa pagkamatay, ang iyong mga pakiramdam ng pagkawala at ang kalungkutan at mga espesyal na bagay na hinahanap-hanap mo tungkol sa iyong partner.

4. Makaramdam ng Magkakaibang Uri ng Emosyon

Maaapektuhan ang iyong ulo, puso, at espiritu ng pagkamatay ng iyong asawa o kapareha. Ang pagkalito, pakiramdam ng kawalan ng direksiyon, pagkatakot, pagsisi ng sarili, ginhawa, at pagkagalit ay ilan lang sa mga emosyong maaari mong maramdaman. Huwag magulat kung bigla kang makaramdam ng mga panahon ng sakit o pangungulila na mukhang walang dahilan kung bakit mo biglang naramdaman. Makakatulong sa iyong paghilom ang pagbibigay-daan sa iyong sarili na matuto sa mga pakiramdam at emosyong ito.

5. Humanap ng Isang Sistema ng Suporta

Makipag-ugnayan sa mga taong nagmamalasakit sa iyo at nakahandang suportahan ka habang nasa kalagitnaan ka ng iyong pangungulila. Humanap ng grupo ng suporta na maaaring nais mong daluhan. Iwasan ang mga taong kritikal, mapanghusga, o gustong magbigay ng payo. May karapatan kang ipahayag ang iyong pangungulila, pero may karapatan ka ring hindi magbahagi.

6. Unawain na Isang Mahirap na Karanasan ang Pangungulila

Ang pangungulila ay emosyonal at pisikal. Ikaw ay nakakaramdam at nabubuhay sa pamamagitan ng iyong emosyonal, pisikal, at espiritwal na pagkatao. Igalang ang sinasabi sa iyo ng iyong katawan. Itrato ang iyong sarili gaya ng pagtrato mo sa isang mabuting kaibigan.

7. Gawin ang mga Bagay sa Tamang Panahon

Mayroong praktikal na mga bagay na kinakailangan mong gawin kaagad-agad, ngunit sa karamihang bagahi, huwag mong puwersahin ang iyong sarili na gawin ang anumang bagay kapag hindi ka pa handa. Puwede mong gawin ang ilang pagpapasya ngayon, at maghintay bago gumawa ng iba pang pagpapasya. Huwag hayaan ang ibang magpasya para sa iyo.

8. Ipagdiwang ang Alaala ng Iyong Asawa o Kapareha

Ang mga panahon na lubos mong nanaisin na nawa'y nasasaiyong piling ang iyong kapareha ay ang mga bukod-tanging araw na pinagbahagian ninyong dalawa. Dahil ang sakit at pagkawala ay maaaring maging mas matindi sa mga panahong iyon, maaaring makatulong na magkaroon ng kasama. Ibahagi ang iyong mga alaala sa iyong mga kaibigan kung ito'y iyong ninanais, ngunit magpatuloy na parangalan ang buhay na naranasan ninyo ng iyong asawa o kapareha sa pamamagitan ng pananatili ng isang espesyal na lugar sa iyong puso upang maipagdiwang at mapahalagahan ang iyong mga alaala ng pagkakaisa.

Alamin kung maaaring makatulong ang hospice care sa iyong minamahal sa buhay