Sino ang Mga Tagapag-alaga? Maaaring Magulat Ka sa Mga Sagot

Kung nakatira sa bahay ang isang tao na may malubhang karamdaman o malapit na sa katapusan ng buhay, ang karamihan sa pang-araw-araw na pag-aalaga ay ibinibigay ng isang taong malapit sa tao na iyon. Maaaring punan ng hospice team ang pag-aalaga, health provider sa bahay o iba pa, ngunit ang karamihan sa pisikal at sikolohikal na stress ay napupunta sa tagapag-alaga ng pamilya.

Ang isang ulat na isinagawa ng National Alliance for Caregiving (NAC) at AARP, ay napag-alamang ang mga tagapag-alaga ay:

  • 85 porsyento ng mga kamag-anak
  • 10 porsyento ng mga kaibigan
  • 3 porsyento ng mga kapitbahay
  • 2 porsyento ng isa pang hindi kamag-anak

Ang 85 porsyentong istatistika na iyon ay hindi sinasabi ang buong kwento. Habang ang kamag-anak ay karaniwang asawa o may sapat na gulang na anak ng pasyente, kung minsan ang tagapag-alaga ay hindi sapat ang gulang upang gumawa ng kanilang sariling mga ligal o medikal na desisyon.

Mga Bata bilang Tagapag-alaga

Ayon sa NAC, higit sa 1.3 milyong tao sa US sa pagitan ng mga edad na 8 at 18 ang nag-aalaga sa mga may sakit o may kapansanan na miyembro ng pamilya. Nagsasagawa sila ng maraming responsibilidad:

  • Ang mga gawain tulad ng pamimili, pag-aayos ng mga pagkain o pagpapanatiling kasama ang pasyente
  • Ang hands-on care, kabilang ang pagtulong sa pasyente sa mga pang-araw-araw na gawain tulad ng paliligo, pananamit, pagbabanyo, paghiga at pagbangon sa kama at upuan, at pagpapakain

Pag-aalaga sa Iyong Ex

Ang bilang ng mga matatandang Amerikanong naghiwalay at hindi muling ikinasal ay tumaas ng higit sa 60 porsyento sa nakaraang dekada, ayon sa US Census Bureau. Kaya marahil ay hindi nakakagulat na ang pagtaas ng bilang ng mga may sakit o namamatay na mga tao ay inaalagaan ng kanilang ex.

Ang tagapag-alaga ay maaari pa ring makaramdam ng malalim na ugnayan sa kanilang dating asawa dahil sa mga karaniwang karanasan at pagpapalaki ng bata. Habang ang mga pagsasama-sama sa mga huling yugto ng buhay ay maaaring humantong sa mga kumplikadong damdamin, ang ilang dating asawa ay gumagamit ng oras upang pagalingin ang mga nakaraang sugat.

Pag-aalaga sa Mga Tumatandang Magulang na Hindi Nag-alaga sa Iyo

Ang isang kamakailang pag-aaral sa mga adult caregiver ay napag-alamang 19 porsyento ay naabuso noong sila'y bata pa at 9 porsyento ay napabayaan. Ang pagbibigay ng pag-aalaga sa isang magulang na hindi maayos na nagbibigay ng pag-aalaga sa iyo ay maaaring maging pagkakataon upang makabuo ng isang bagong relasyon. O di kaya'y nangangahulugang ibabalik ang iyong sarili sa posisyon ng nabiktima.

Ang mga tagapag-alagang ito ay kailangang maging handa upang ihinto ang pag-aalaga-pansamantala o permanente-kung magpapatuloy ang pang-aabuso. Ang potensyal na sikolohikal na pinsala na tangkaing alagaan ang isang nang-aabuso ay mataas.

  • Ang mga tagapag-alaga ng mga mapang-abusong magulang ay mas malamang na makakaranas ng mga palatandaan ng klinikal na depresyon
  • Ang mga nagpasyang mag-alaga ng mapang-abusong magulang ay kailangang alagaan ang kanilang sariling mga pangangailangan at mapanatili ang mga hangganan

Habang tumatanda ang populasyon ng US, mas maraming mga tao ang ilalagay sa mga natatanging sitwasyon sa pag-aalaga. Ang pag-aalaga ay tumatagal sa pinakamagandang kalagayan; kung ang relasyon sa pasyente ay nasira sa anumang dahilan, mahaba pa ang pagdadaanan ng kahit na maliit na propesyonal na suporta. Makakatulong ang propesyonal sa serbisyong pangkalusugan at serbisyong panlipunan sa mga pamilya na makahanap ng mga mapagkukunan upang mapagaan ang pasanin.

Alamin kung maaaring makatulong ang hospice care sa iyong minamahal sa buhay

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming listahan ng email para sa mga webinar, balita tungkol sa Hospice care at higit pa.