Paano Kumikilos ang VITAS Kapag sa Panahon ng Natural na Kalamidad

Namumukod-tangi ang VITAS sa pangangalaga sa panahon ng krisis at kapayapaan. Alamin kung paano.

Kapag nahaharap sa isang natural na kalamidad, ang VITAS Healthcare-na siyang nangungunang hospice care provider-ay laging handa at kumpleto sa napakaraming mga resources at masisipag na professionals na araw-araw na nahaharap sa buhay at kamatayan.

Kahit bago pa man isinakatuparan ang kasalukuyang requirement para sa federal disaster preparedness o pagiging handa sa kalamidad, nag-invest ang VITAS sa paghahanda sa mga pasyente, pamilya nila at mga empleyado upang mapadali ang pagbibigay ng tuluy-tuloy na pangangalaga sa pasyente bago, sa oras at pagkatapos na tumama ang isang natural na kalamidad sa anumang lokasyon ng VITAS.

"Ang pangangalaga sa pasyente ay hindi tumitigil dahil sa baha, bagyo, sunog o iba pang sakuna," ayon sa Vice President of Operations ng VITAS na si Jennifer Nygaard. "Sa katotohanan, dahil sa sakuna, mas lumalaki ang pangangailangan para sa healthcare services, maging sa tahanan man at pasilidad, pati na rin sa mga ospital, long-term care facilities at assisted living facilities. 

Kaugnay na Paksa: Paano Magplano para sa Kalamidad Kung May Hospice Patient sa Bahay

"Sumusunod kami sa mga mahihigpit na standards, patakaran at pamamaraan upang masiguro na sa gitna ng nagbabagong panahon at iba pang mga hamon sa atin, nananatili kaming naka-focus sa pagtugon sa mga pangangailangan ng aming mga pasyente, ng kanilang mga pamilya at ng aming staff.

Ang Komunikasyon ay Napakahalaga

Bilang standard practice, sa admission o pagpasok ng bawat pasyente sa aming pangangalaga, ia-assign sa kanila ang emergency priority level. Pagkatapos ay ituturo namin ang pagiging handa sa kalamidad at magbubuo kami ng care plan o plano sa pangangalaga. Kukumpletuhin din ang mga ongoing o kumpletong assessment na kasalukuyang isinasagawa upang mai-update ang emergency priority level sa mga meeting para sa weekly care planning at upang i-update ang mga disaster plan para na sadyang ginawa para sa pasyente at siyang gagamitin kapag nagkaroon ng kalamidad.

I. Kapag may posibilidad na darating ang isang kalamidad, ia-activate o ang emergency plan. Ang pinakamahalagang bahagi ng planong ito ay ang komunikasyon. Nagsasama-sama ang mga senior management ng mga naaapektuhang lugar. Walang patid ang komunikasyon sa telepono ng mga namumuno at sa pamamagitan nito, nasisiguro na napagtutuunan ang lahat ng mga elemento ng disaster planning.  

Ia-appoint din ang "disaster commander" ng VITAS at siya ang gagabay sa mga staff sa pakikipag-usap ng mga ito sa mga pasyente at pamilya, sa pag-assess ng mga pangangailangan ng pasyente at magsagawa ng anumang pagbabago sa plano kung kailangan. Marahil, ililipat ang pasyente sa bahay sa isang pasilidad o sa ibang bahay na pag-aari ng kanyang kapamilya. Sama-sama at tulung-tulong ang mga empleyado ng VITAS na animo'y mga sundalo upang masiguro na hawak nila ang lahat ng impormasyon na kailangan nila upang masiguro na mabibigyan ng kumpletong pangangalaga ang aming mga pasyente at pamilya nila.

Upang masigurado ang komunikasyon kapag na-activate na ang disaster plan, pangangasiwaan ng disaster commander ang isang detalyadong patient log na maaaring maglaman ng:

  • Mga hakbang upang maging handa kung sakaling makatanggap ng advance na warning ang lugar nila ukol sa paparating na kalamidad
  • Impormasyon kung ang pasyente ay ini-evacuate o hindi
  • Ang kanilang lokasyon sa panahon ng event o pangyayari
  • Anumang medical equipment na ipinadala sa pasyente na kakailanganing i-repair
  • Impormasyon kung ang pasyente ay may sapat na gamot, medical supplies, pagkain, atbp.
  • Impormasyon ukol sa pangangailangan na mabisita bago ang kalamidad, o sa oras nito o pagkatapos nito. 

II. Kapag may disaster warning na naibigay, ang mga channels ng komunikasyon ay magiging bukas para sa mga  local leaders, senior management at pinuno ng mga corporate departments (home medical equipment, facilities, IT, clinical operations, serbisyo sa pharmacy, atbp., depende sa uri ng kalamidad). Sa buong panahon na umiiral ang kalamidad, magsasagawa ng mga desisyon batay sa mga impormasyon na matatanggap mula sa mga federal at local agencies. Habang sinisiguro ng mga empleyado ng VITAS na ang mga pasyente at pamilya nila ay ligtas sa tirahan at may mga kagamitan na kailangan, tinututukan naman ng mga namumuno sa VITAS ang mga local at state guidelines ukol sa curfew at mga tagubilin tungkol sa mga daan na dapat iwasan, upang masiguro ang kaligtasan ng empleyado.

Kapag hindi na maaaring magbiyahe sa daan ang field staff, patuloy na magiging available sa telepono ang VITAS 24/7/365. Imo-monitor ng aming highly trained Telecare® staff ang mga pasyente sa pamamagitan ng telepono. Bukod dito, iu-update ng aming digital communications team ang aming mga phone systems at online resources upang mapanatiling informed ang aming mga pasyente, pamilya nila at aming mga empleyado.

III. Kapag nakaraan na ang kalamidad at ligtas na para sa aming staff na magbyahe sa daan, agad-agad at maayos na sisimulan ang recovery operations. Sa pagpapanatag sa loob ng mga pasyente at pamilya na nasa ilalim ng aming pangangalaga na sila ay ligtas hanggang sa paggawa ng mga desisyon ukol sa ligtas na pagtanggap at paglilipat ng mga bagong pasyente, ang VITAS ay may sukat na at balanced o kumpletong plano upang tugunan ang anumang problema na maaaring maganap pagkatapos ng kalamidad.

At dahil kami ay nag-ooperate sa buong bansa at ang proseso para sa pagbibigay ng prayoridad sa emergency ay ina-apply para sa lahat at accessible o maaaring magamit ng lahat ng bahagi ng VITAS, maaaring makipag-ugnayan ang isang staff na nasa isang lugar sa ibang staff ng VITAS na nasa ibang lugar sa loob ng bansa upang tulungan sila, kung kailangan, upang patuloy na maibigay sa aming mga pasyente ang mataas na kalidad ng pangangalaga. 

Sa VITAS, Pinangangalagaan Din Namin ang Bawat Isa

Habang sinisiguro namin na ligtas ang aming mga pasyente, mino-monitor din namin kung ligtas ang aming mga empleyado. Sinisiguro namin na nabibigyan ng tulong ang mga empleyado na nagkaranas ng damage, nangangailangan ng supplies o naapektuhan ng kalamidad. At sa mga empleyado naman na available para sa mga emergency assignments, inaalam nila kung saang mga lugar sila mas kinakailangan. Mabilis na kumikilos ang VITAS hangga't maaari upang maibalik kami sa regular na routine na may kumpletong staff.

Bakit Dapat Piliin Mo ang VITAS para sa Iyong mga Pasyente sa mga Disaster-Prone Areas?

Ang mga nakaraang karanasan namin sa pangangalaga sa pasyente sa panahon ng matinding pressure ay ilan sa mga dahilan kung bakit tiwala ang mga doktor na piliin ang VITAS.

Regular na nakakaranas ang aming mga team ng professionals na magtrabaho sa ilalim ng matinding pressure at sa crisis mode. Sumusunod sa mga set ng standards at patakaran ang mga namumuno ng VITAS habang regular na ina-update namin ang proseso sa pangangalaga ng aming mga pasyente.

Bilang nangungunang hospice provider sa bansa, may mga resources kami upang makapagbigay ng mga mataas na uri ng pangangalaga kahit pa sa panahon ng sakuna. Mula sa pagre-redirect ng mga tawag sa mga naaapektuhang lugar hanggang sa pagdadala ng mga supplies gamit ang aming armada ng mga HME trucks, ang VITAS ay may advantage o lamang na hindi matutularan. 

Ginagamit nito ang mga dating karanasan nito upang maging matibay at nasa oras ang pangangasiwa nito ng krisis, katulad ng malawakang pagkasira na dala ng hurricane Harvey at Irma noong 2017, ibinibigay ng VITAS ang ipinangako nito sa mga pasyente nito at sa mga pamilya nila-maawain may pagkakaunawa at pagmamahal, mataas na kalidad na end-of-life care o pangangalaga sa huling bahagi ng buhay ng pasyente.

Handa na ba ang inyong pasyente para sa hospice?