Parent Company

Ang VITAS Healthcare® ay sa kabuuang pag-aaring sangay ng Chemed Corporation, na pampublikong nakikipag-trade sa New York Stock Exchange sa ilalim ng simbolong CHE. Itinatag noong 1971, ang Chemed ay may headquarters sa Cincinnati, Ohio. Bukod sa healthcare operations nito sa pamamgitan ng VITAS, ang Chemed ay nangungunang tagapag-bigay ng repair at maintenance services sa mga residential at commercial market sa pamamagitan ng sa kabuuang pag-aari ng Roto-Rooter isang sangay.

Ang mga pangkalahatang tanong sa kumpanya, mamumuhunan at pananalapi ay maaaring ilapit sa corporate headquarters ng Chemed.

Chemed
255 East Fifth Street #2600
Cincinnati, Ohio 45202-2726
Telepono: 513.762.6900