Mahigit na 40 Taon na Pagpili sa VITAS

Mga larawan mula sa mga dekada ng kasaysayan ng VITAS

Ipinagdiriwang ng kasaysayan ng VITAS ang mahigit 40taon nito bilang provider na pinipili ng mga pamilya para sa kalidad ng pangangalaga, dignidad at compassion o awa at pagmamahal nito sa mga pasyente at pamilya nila.

Noong Hulyo ng 1978, inalagaan namin ang una namin pasyente sa pamamagitan ng pakikinig sa kanya. Tinanong namin ang sakit na nararamdaman niya, ang mga prayoridad niya at ang kanyang pagnanais na manatili sa bahay sa huling buwan, linggo at araw ng kanyang buhay.

Lagi kaming nakikinig sa mga pasyente namin simula pa noon. Basahin pa ang tungkol sa aming kasaysayan at kung paano kami lumago, dekada bawat dekada, at kung paano kami naging pangunahing hospice care company sa buong bansa.


MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming listahan ng email para sa mga webinar, balita tungkol sa Hospice care at higit pa.