Patty Husted

Executive Vice President of Operations

Si Patty Husted ay ang executive vice president ng VITAS® Healthcare, ang leading provider ng end-of-life care sa bansa. Para sa tungkuling ginagampanan niya, ginagamit niya ang kanyang mahigit sa 30 taong karanasan sa hospice nursing, mga serbisyo sa klinika at pasyente, pagpapatakbo, at pamamahala.

Patty Husted

Sa kanyang kasalukuyang tungkulin, pinapangasiwaan ni Patty ang mga pagpapatakbo sa lahat ng programa ng VITAS sa Florida at Georgia.

Naging bahagi si Patty ng VITAS noong 1989 bilang hospice nurse sa isang inpatient unit, at nakapaglingkod na siya sa mahigit sa isang dosenang pampamunuang tungkulin sa kabuuan ng pagpapalawak ng kumpanya sa 12 karagdagang estado at sa District of Columbia.

Bago siya naging bahagi ng VITAS, nagtatrabaho si Patty bilang oncology nurse. Mula sa kanyang mga naunang karanasan sa hospice nursing, nalipat siya sa mga tungkulin ng pagiging manager sa mga VITAS home care team, outreach team, pediatric care team, inpatient unit, at bilang patient care manager para sa VITAS sa Broward County, Florida.

Nagsilbi rin si Patty bilang pambansang patient care administrator, director of patient services, director at vice president ng clinical services, vice president ng operations para sa VITAS sa Northeast, vice president ng operations para sa Central/North Florida, senior vice president ng operations, at sa kanyang kasalukuyang tungkulin bilang vice president para sa Florida at Georgia.

Sa kanyang buong karera, naglingkod siya bilang lider sa pagtukoy at pagtugon sa mga oportunidad sa negosyo, pagsasagawa ng pagtiyak ng kalidad at panregulatoryong pagsunod sa buong kumpanya, at paggawa ng mga patakaran ng kumpanya na nagpapahusay sa pangangalaga sa pasyente.

Si Patty ay isang board member ng Florida Hospice & Palliative Care Association.