Craig Tidwell

Senior Vice President of Operations, Midwest

Craig Tidwell

Si Craig Tidwell ay senior vice president ng operations para sa Midwest Division sa VITAS Healthcare, ang leading provider ng bansa sa end-of-life care. Ginagamit niya sa kanyang tungkulin ang halos 25 taon na karanasan sa hospice, home care, at respiratory therapy.

Pinapangasiwaan ni Craig ang mga pagpapatakbo ng mga programa ng VITAS sa buong Texas, Kansas, Missouri, Illinois, at Wisconsin.

Bago siya naging bahagi ng VITAS noong 2017, 12 taon siyang naging vice president of operations para sa Encompass Home Health and Hospice at para sa Odyssey HealthCare/Gentiva Health Services, na parehong nasa Dallas. Sa dalawang kumpanya, sinubaybayan niya ang klinikal, sales, at operations sa loob ng mahigit sa 30 rehiyonal na mga programa sa hospice at mga nauugnay na serbisyo. Nagkaroon din siya ng karanasan sa mga de-kalidad na pamantayan, mga patakaran, at pamamaraan para sa mga acquisition, pagsunod, at iba pang mga ehekutibong tungkulin.

Mula 2000-2004, nagtrabaho siya bilang area manager para sa Home Care Supply, isang home medical equipment na kumpanyang nasa Beaumont, Texas.

Sinimulan ni Craig ang kanyang karera sa home healthcare at hospice specialties bilang isang registered respiratory therapist. Nakakuha siya ng associate degree sa respiratory therapy at bachelor's degree sa respiratory care noong 1994-95 mula sa Texas State University sa San Marcos, Texas.