Craig Tidwell

Senior Vice President of Operations, Midwest

Craig Tidwell

Si Craig Tidwell ay ang senior vice president of operations para sa Midwestern Division sa VITAS Healthcare, ang leading provider ng of end-of-life care sa bansa. Ginagamit niya sa kanyang tungkulin ang halos 25 na taon ng karanasan sa hospice, home care, at respiratory therapy.

Pinapangasiwaan ni Craig ang mga pagpapatakbo ng mga programa ng VITAS sa buong Texas, Kansas, Missouri, at Illinois.

Bago siya naging bahagi ng VITAS noong 2017, 12 taon siyang naging vice president of operations para sa Encompass Home Health and Hospice at para sa Odyssey HealthCare/Gentiva Health Services, na parehong nasa Dallas. Sa bawat kumpanya, pinangasiwaan niya ang mga klinikal, mga pagpapatakbo, at mga benta para sa mahigit 30 rehiyonal na hospice program at affiliated na serbisyo. Nagkaroon din siya ng karanasan sa mga de-kalidad na pamantayan, mga patakaran, at pamamaraan para sa mga acquisition, pagsunod, at iba pang ehekutibong tungkulin.

Mula 2000-2004, nagtrabaho siya bilang area manager para sa Home Care Supply, isang home medical equipment na kumpanyang nasa Beaumont, Texas.

Sinimulan ni Craig ang kanyang karera sa home healthcare at hospice specialties bilang isang certified, registered respiratory therapist. Nakakuha siya ng associate degree sa respiratory therapy at bachelor's degree sa respiratory care noong 1994-95 mula sa Texas State University sa San Marcos, Texas.