Bryan Wysong

Executive Vice President of Operations

Bryan Wysong

Si Bryan Wysong ang executive vice president (EVP) of operations sa VITAS Healthcare, ang leading provider ng end-of-life care sa bansa.

Sumali si Bryan sa VITAS noong 2014 bilang isang internal management consultant. Mabilis siyang na-promote hanggang sa nakamit niya ang iba't ibang mga posisyong kaugnay sa pamumuno kabilang ang senior director, vice president, pinuno ng high acuity services, at senior vice president of operational performance noong 2019. Ipinapakita ng kanyang pagka-promote sa EVP of operations noong 2024 ang kahalagahan ng kanyang mga naidudulot sa tagumpay ng organisasyon at ang kanyang paninindigan sa kahusayan sa pagpapatakbo.

Bilang karagdagan pa sa kanyang kasalukuyang mga responsibilidad na sakop ng pagsasagawa sa pagpapatakbo, mataas na acuity, at pagpapabuti ng kalidad, pinangangasiwaan ni Wysong ang sangay ng home medical equipment, mga grupo ng VITAS Palliative Care, at ang pangkat ng VITAS hospice admissions.

Sa higit na isang dekada, si Wysong ay may lubos na mahalagang responsibilidad sa pagsulong ng mga resulta sa negosyo at sa mga inisyatibang kaugnay sa pagpapabuti ng pagpapatakbo. Bago siya sumali sa VITAS, may hawak siyang mga tungkulin bilang senior na namumuno sa Capital One at Deloitte.

Nagsilbi si Bryan sa maraming mga lupon at grupo ng pagtatrabaho para sa National Hospice and Palliative Care Organization (NHPCO), kabilang ang kasalukuyang pagseserbsiyo sa Quality and Standards na komite.

Si Bryan ay may executive MBA mula sa University of Michigan at mga bachelor's degree sa transportation and logistics, management information systems, at German mula sa The Ohio State University.

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming email list para sa mga webinar, mga balita tungkol sa hospice care at higit pa.