Ang Ating Kasaysayan

Ang VITAS ay itinatag noong 1978 bilang Hospice Care Inc., at ito ay isa sa mga pinakaunang hospice program sa bansa. Ngunit ang ating kasaysayan ay talagang nagsimula sa kalagitnaan ng dekadang 1970, nang sina Hugh A. Westbrook, isang inordenang United Methodist na ministro, si Esther T. Colliflower, isang registered nurse, at si Don Gaetz ay may nakitang kakulangan sa pagtatrato ng mga taong may karamdamang nagdudulot ng kamatayan.

Naka-pose para sa pagkuha ng litrato ang grupo sa hagdanan ng U.S. Capitol

Ang mga nagtatag ng VITAS na sina Hugh Westbrook (nasa itaas, sa gitna) at si Don Gaetz (sa itaas, sa kanan) ay nilitratuhang nakatayong katabi ng mga pinuno ng hospice para sa kilusan ng Amerikanong hospice, naka-pose sila sa hagdanan ng U.S. Capitol noong 1983.

Bilang mga nangunguna sa kilusan ng Amerikanong hospice, lubos na mahalaga ang VITAS sa pamumuno ng isang pagpupursige ng kapwa partido upang maidagdag ang hospice sa sistema ng pagbabaayad sa pangangalagang pangkalusugan. Noong Oktubre 1983, isinakatuparan ang Medicare Hospice Benefit, at sinisiguro nito ang pagkakaroon ng sakop para sa lahat ng mga benepisyaryo ng Medicare para sa pangangaalagang kaugnay sa mga karamdamang nagdudulot ng kamatayan o anumang karamdamang makapagpapaiksi ng haba ng buhay.

Ang mahalagang kaganapang ito sa kasaysayan ng pangangalagang pangkalusugan sa Estados Unidos ay naganap dahil napansin ng mga ilang taong may inspirasyon para sa pagpapabuti ng hinaharap ang kakulangang nagaganap para sa mga pasyenteng papalapit na sa katapusan ng buhay. 

Bilang resulta ng mga pagsisikap na ito, nagbabayad ang Medicare para sa mga hospice service. Maraming mga estado ang nagtatag ng Medicaid coverage para sa hospice, at halos lahat ng mga pribadong tagaseguro at pinamamahalaang mga plano sa pag-aalaga ay nagbibigay ng coverage para sa hospice care.

Ngayon, ang VITAS ang nangungunang tagapagbigay ng pangangalaga sa mga taong malapit na sa katapusan ng buhay, nagtatrabaho sa pakikipagtulungan ng mga ospital, manggagamot, nursing home, komunidad ng mga pamamahay sa nakatatanda, insurer, at mga organisasyon sa komunidad sa buong bansa. Nananatili kaming nakatuon upang makilala ang mga kakulangan sa paggagamot.

Nagpupursige ang VITAS upang masiguro na ang mga pasyenteng may malubhang sakit at ang kanilang mga pamilya, kahit anuman ang kanilang kalagayan sa lipunan, ay may kakayahang makatanggap ng napapanahong mapag-aruga at epektibong pangangalaga sa katapusan ng buhay.

May tatlong lalaking nagtitipon sa isang silid ng VITAS

Si Don Gaetz (nasa gitna) kasama ng EVP at COO na si Joel Wherley at Presidente at CEO na si Nick Westfall noong 2024.

Ang VITAS ay isa sa mga nauna sa larangan ng hospice care mula 1978.

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming listahan ng email para sa mga webinar, balita tungkol sa Hospice care at higit pa.