Ang Ating Kasaysayan

Ang VITAS ay itinatag noong 1978 bilang Hospice Care Inc., at ito ay isa sa mga pinakaunang hospice program sa bansa. Ngunit ang aming kwento ay talagang nagsimula sa 1976, nang si Hugh A. Westbrook, isang United Methodist Minister, at si Esther T. Colliflower, isang registered nurse, ay nakakita ng walang kabuluhan sa paggamot ng mga taong may malubhang karamdaman.

Sa loob ng 40 taon mula nang paunlarin nina Hugh at Esther ang kanilang partnership, nagpatuloy kaming mamuno sa American hospice movement. Kami ay nananatiling nakatuon sa paghahanap at pagsasara ng mga kakulangan sa paggamot. Gumagana ang VITAS upang matiyak na ang mga pasyenteng may pagkakasakit na walang lunas at ang kanilang mga pamilya sa lahat ng mga kalagayan sa buhay ay may ready access sa mahabagin at epektibong end-of-life care.

Bilang isang hospice pioneer, ang VITAS ay nakakatulong sa pamumuno ng isang bipartisan na pagsisikap na magdadagdag sa hospice ng healthcare payment system. Bilang resulta ng mga pagsisikap na ito, nagbabayad ang Medicare para sa mga hospice service. Maraming mga estado ang nagtatag ng Medicaid coverage para sa hospice, at halos lahat ng mga pribadong tagaseguro at pinamamahalaang mga plano sa pag-aalaga ay nagbibigay ng coverage para sa hospice care.

Ngayon, ang VITAS ang nangungunang tagapagbigay ng end-of-life care, nagtatrabaho sa pakikipagtulungan ng mga ospital, manggagamot, mga nurse sa pag-aalaga, assisted living community, mga insurer at mga organisasyon sa komunidad sa buong bansa.

Ang VITAS ay isa sa mga nauna sa larangan ng hospice care mula 1978.