Mark Hayes

Senior Vice President ng Operations, Southern Florida at Georgia

W. Mark Hayes

Si W. Mark Hayes ang senior vice president ng operations sa Southern Florida at Atlanta, Georgia, ng VITAS Healthcare, ang nangungunang provider sa bansa para sa end-of-life care.

Si Mark ay may 17 taong malawakang karanasan sa pangangasiwa ng pangangalagang pangkalusugan, kabilang ang anim na taon bilang bise-presidente ng operations kung saan pinangasiwaan niya ang maraming mga opisina ng VITAS sa buong Florida at Georgia. Sa tungkuling ito, pinamunuan niya ang kanyang mga pangkat upang makapagbigay ng napakahusay na pangangalaga sa pasyente at pamilya habang pinalalawak ang mga serbisyo ng VITAS sa mga komunidad na ito. Si Mark, na sumali sa VITAS noong 2013, ang general manager ng mga opisina sa Jacksonville, Florida, at Atlanta, Georgia bago siya na-promote upang maging bise-presidente noong 2017.

Ang pagbibigay-tuon ni Mark sa pagpapabuti sa pamamagitan ng mahusay at epektibong pamamaraan ng pangangasiwa ay nagresulta sa kanyang pagkapanalo ng Rehiyon ng Taon na parangal ng VITAS noong 2021 at pati na rin iba pang mga mga parangal ng VITAS na kaungnay sa pamumuno nang maraming taon.

Si Mark ay nag-graduate sa University of Phoenix, at mayroon siyang bachelor's degree sa business management at Master of Business Administration (MBA) sa healthcare.

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming listahan ng email para sa mga webinar, balita tungkol sa Hospice care at higit pa.