Nancy Wallent

Senior Vice President ng Operations, Northeast

Si Nancy Wallent ang senior vice president ng operations para sa Northeast Division ng VITAS Healthcare, ang namumunong provider sa bansa ng end-of-life care. Nancy oversees operations of VITAS programs serving Ohio, Pennsylvania, Connecticut, New Jersey, Virginia, Delaware, and Washington DC.

Nancy Wallent

Nang may mahigit sa 35 taon na karanasan sa pangangasiwa ng programa ng pangangalaga ng kalusugan at klinikal na pamumuno, si Nancy ay isang dalubhasang pinuno at taga-koordina ng operations. Prior to being named senior vice president of operations, Nancy's roles at VITAS have included vice president of operations for Northeast, senior general manager in Oakland, California, general manager in Brevard County, Florida, director of recruitment, and general manager in the Chicago-Northwest area.

Before her career with VITAS, Nancy worked as a nurse in acute care settings, including the ICU, emergency department, neonatal care, and labor and delivery. She spent seven years in the home infusion industry and one year working for the Voluntary Hospital Association.

Nakamit ni Nancy ang kanyang associate degree mula sa Pine Manor College sa Brookline, Massachusetts. Nakamit niya ang kanyang nursing degree sa New England Baptist Hospital School of Nursing.