Nancy Wallent

Senior Vice President ng Operations, Northeast

Nancy Wallent

Si Nancy Wallent ang senior vice president ng operations para sa Northeast Division ng VITAS Healthcare, ang namumunong provider sa bansa ng end-of-life care. Si Nancy ang nangangasiwa sa pagpapatakbo ng mga programa ng VITAS na nagsisilbi sa Ohio, Pennsylvania, Connecticut, New Jersey, Virginia, Delaware at Washington DC.

Nang may mahigit sa 35 taon na karanasan sa pangangasiwa ng programa ng pangangalaga ng kalusugan at klinikal na pamumuno, si Nancy ay isang dalubhasang pinuno at taga-koordina ng operations. Bago siya ipinahayag bilang senior vice president ng operations, kabilang sa mga tungkulin ni Nancy sa VITAS ang pagiging vice president ng operations para sa Northeastern US, senior general manager sa Oakland, California, general manager sa Brevard County, Florida, direktor ng recruitment at general manager ng mga programa sa Chicago Northwest area.

Bago pa man sa kanyang karera sa VITAS, nagtrabaho si Nancy bilang isang nurse sa mga acute care na sitwasyon, kabilang sa ICU, sa emergency room, sa neonatal, at sa labor at delivery. Pitong taon siyang nagtrabaho sa home infusion industry at isang taong nagtrabaho sa Voluntary Hospital Association.

Nakamit ni Nancy ang kanyang associate degree mula sa Pine Manor College sa Brookline, Massachusetts. Nakamit niya ang kanyang nursing degree sa New England Baptist Hospital School of Nursing.