Jeff Weil

Senior Vice President ng Operations, West

Jeff Weil

Si Jeff Weil ay ang senior vice president ng hospice operations para sa West Coast Division ng VITAS Healthcare, ang leading provider ng bansa para sa end-of-life care. Dala niya ang mahigit sa 20 taon na karanasan sa pangangalagang pangkalusugan at hospice care sa tungkuling ito.

Bilang senior vice president, pinangangasiwaan ni Jeff ang mga programa ng VITAS sa buong California, kasama ang San Francisco Bay Area, ang Inland Empire, Orange County, Sacramento, San Diego, at Los Angeles at Ventura county. Bago siya sumali sa VITAS, nagsilbi si Jeff bilang divisional vice president para sa BrightSpring Health - Rehab Without Walls, kung saan responsable siya sa 50+ lokasyon sa lahat ng 20 estado at sa probinsya ng Ontario, Canada, kasama ang 20+ de novo at mga nakuhang negosyo.

Mula 2001 hanggang 2005, nagtrabaho siya sa Gentiva Home Health & Hospice sa Virginia, kung saan na-promote siya mula physical therapist at naging regional orthopedic director.

Nagsimula si Jeff ng kanyang karera sa home healthcare at hospice specialties bilang isang physical therapist noong 1998. Nakamit niya ang Master of Science sa physical therapy mula sa Virginia Commonwealth University - Medical College of Virginia.

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming listahan ng email para sa mga webinar, balita tungkol sa Hospice care at higit pa.