VITAS Values

Ang kabuluhan ng VITAS® Healthcare ay nakaayon sa mga pangangailangan ng mga pasyente at pamilyang binibigyan namin ng serbisyo. Sa aming 1978 unang pasyente, si Emmy Philhour, ay binigyan kami ng ganitong alok: "Tulungan akong manatili sa bahay, at tuturuan kita kung paano ako aalagaan." 

Tulad ni Emmy, ang bawat isa sa daan-daang libong mga pasyente at pamilya na pinaglingkuran namin ay nagturo sa amin ng isang bagay tungkol sa maingat na pag-aalaga. Ngayon, bilang isang pinuno sa hospice movement sa Estados Unidos, patuloy kaming nagbabago at natutugunan ang pagbabago ng mga pangangailangan ng mga life-limiting illness at kanilang mga pamilya. Habang umaangkop kami sa pabagu-bagong paraan ng pangangalaga, gayunpaman, ginagabayan kami tulad ng lagi sa pamamagitan ng aming VITAS Values. 

Mga Pinahahalagahan ng VITAS 

  • Prayoridad ang mga pasyente at pamilya. 
  • Nagmamalasakit kami sa isa’t isa. 
  • Gagawin ko ang aking makakaya ngayon at gagawa ng mas mahusay pa bukas. 
  • Ipinagmamalaki kong gumawa ng pagkakaiba. 

Ang VITAS ay isa sa mga nauna sa larangan ng hospice care mula 1978.