Nangungulila ka ba sa Panahon ng COVID-19 na Pandemic?

Ang sinuman sa country ba nakakaranas ng pangungulila pagkatapos ng pagkamatay ng isang mahal sa buhay ay puwedeng tumawag sa Helpline ng VITAS sa Pangungulila para makipag-usap sa isang dalubhasa sa pangungulila ng VITAS. Tatanggap ng tawag ang Helpline sa Mayo 26-29, mula 4-10 pm Eastern (1-7 pm Pacific).
Tumawag sa 866.800.4707

Dalubhasang Suporta para sa mga Healthcare Worker

Mayroon ding natatanging pangangalaga para sa lahat ng mga pangunahing trabahador sa pangangalaga ng kalusugan sa pamamagitan ng mga kaganapan ng online na support na pinangangasiwaan ng mga sanay na tagapayo, at kinikilala nito na ang mga indibidwal na ito ay nakakaranas ng mas matinding pakiramdam ng pangungulila, kalungkutan, at paghihinagpis.

Kapag tumatawag sa Helpline ng VITAS sa Pangungulila, ikinukonekta ang mga nagpapakilalang pangunahing trabahador sa pangangalaga ng kalusugan sa mga dalubhasang serbisyo sa suporta.