Sumulat ng Liham para sa Isang Beterano

Gusto mo bang magpadala ng sulat-kamay na liham para sa isang beterano sa Veterans Day?

If so, find an address below nearest your home, and VITAS will help deliver it to a veteran in or within the surrounding area.

Hanapin ang mga mailing address sa pamamagitan ng pagpili muna ng estado:

Gumawa ng Mas Marami bilang Hospice Volunteer