Mga Pinahahalagahan, Misyon at Pananaw

Ang kabuluhan ng VITAS® Healthcare ay nakaayon sa mga pangangailangan ng mga pasyente at pamilyang binibigyan namin ng serbisyo. Sa aming 1978 unang pasyente, si Emmy Philhour, ay binigyan kami ng ganitong alok: "Tulungan akong manatili sa bahay, at tuturuan kita kung paano ako aalagaan." 

Tulad ni Emmy, ang bawat isa sa daan-daang libong mga pasyente at pamilya na pinaglingkuran namin ay nagturo sa amin ng isang bagay tungkol sa maingat na pag-aalaga. Ngayon, bilang isang pinuno sa hospice movement sa Estados Unidos, patuloy kaming nagbabago at natutugunan ang pagbabago ng mga pangangailangan ng mga life-limiting illness at kanilang mga pamilya. Habang umaangkop kami sa pabagu-bagong paraan ng pangangalaga, gayunpaman, ginagabayan kami tulad ng lagi sa pamamagitan ng aming VITAS Values. 

VITAS Values 

  • Prayoridad ang mga pasyente at pamilya. 
  • Nagmamalasakit kami sa isa’t isa. 
  • Gagawin ko ang aking makakaya ngayon at gagawa ng mas mahusay pa bukas. 
  • Ipinagmamalaki kong gumawa ng pagkakaiba. 

Layunin ng VITAS 

Kami ay isang lumalagong pamilya ng mga hospice na nagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng mga serbisyong pantao, produkto at pamamahala ng kaso sa may taning na ang buhay at iba pang naaangkop na mga pasyente at kanilang mga pamilya na may nasusukat na pakinabang para sa pasyente, sa pamilya, sa pamayanang medikal, sa empleyado at sa stockholder. 

Pananaw ng VITAS 

Sa loob ng mahigit 40 taon, ang VITAS ay nagtaguyod sa mga karapatan ng mga pasyenteng may taning na ang buhay at kanilang mga pamilya. Naniniwala kami na ang mga pasyente ay dapat na masabihan tungkol sa kanilang klinikal na prognosis at maging bahagi sa proseso ng paggawa ng desisyon na tumutukoy kung paano ipinagkaloob ang kanilang pang-end-of-life care. 

Ang VITAS ay isa sa mga nauna sa larangan ng hospice care mula 1978.