VITAS Healthcare, Bumabati ng 'Xin Chào' at 'Kumusta' Sa Pinakabagong Saling-wika ng VITAS.com sa Tagalog at Vietnamese

Marso 18, 2020

Isang graphic na nagpapakitang ang VITAS.com ay inaalok na sa Spanish, Chinese, Vietnamese at Tagalog na saling wika

MIAMI, FL - Inanunsyo ng VITAS Healthcare, ang leading provider ng bansa sa end-of-life care, ang pagdaragdag ng Vietnamese at Tagalog na wika sa bagong-disenyong website nito, bilang karagdagan sa mga bersyon sa English, Spanish, at Mandarin.

Ang VITAS, na nakakitaan ng patuloy na paglago sa maraming market sa buong bansa, ay nakakitaan din ng pagtaas sa mga hindi English na user sa website nito (38,000 mga bagong user sa 2018). Ang tumataas na demand na ito para sa hindi English na content ang nagtulak sa VITAS na idagdag ang dalawang wika na may pinakamataas sa demand, Vietnamese at Tagalog, para matugunan ang mga pangangailangan ng mga pasyente at propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan, na may natatangi at iba't ibang background. "Hello" ang ibig sabihin ng "Xin chào" at "kumusta" sa Vietnamese at Tagalog, ang pambansang wika ng Pilipinas.

"Ang pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng pangangalaga ay nangangahulugang ang pagbibigay sa mga pasyente, pamilya, at mga healthcare providers ng madaling pamamaraan upang makakuha ng impormasyon sa kanilang ninanais na wika at sa mga provider sa hospice na nakakaunawa sa kanilang mga kultura at pinahahalagahan," ayon kay Drew Landmeier, ang senior vice president at chief marketing officer ng VITAS Healthcare.

"Sa pamamagitan ng pagpapalawak ng naaabot ng aming website sa pamamagitan ng maingat na saling wika, higit pang tao ang madaling nakaka-access sa mga resource sa end-of-life-care mula sa anumang device, na magreresulta sa pangkalahatang pinahusay na karanasan ng pasyente," paliwanag ni Landmeier. "Isinusulong din ng inisyatibang ito ang aming matagal nang pangangalap ng mga resource na nakakatugon sa mga pangangailangan ng aming iba't ibang komunidad, kasama ang materyal sa pagsasanay sa pasyente at tagapag-alaga sa hospice sa Spanish, Mandarin, Creole, ilang iba pang wika."

Kaugnay: Paano Nagbibigay-kaalaman ang VITAS sa Mga Hindi Naseserbisyuhang Populasyon >

Ayon sa National Hospice and Palliative Care Organization, ang bilang ng mga pasyente sa hospice na Asian ay tumaas nang 32% mula noong 2014, pero kinakatawan lang nito ang 1.7% ng buong populasyon ng pasyente ng hospice sa 2017, kumpara sa 82.5% white, 8.2% African American at 6.7% Hispanic.

Ayon kay Diane Deese, vice president ng community affairs para sa VITAS, ang mga mas naunang saling wika ng website sa Mandarin ay nagawa sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga clinician at religious leaders na mahusay sa Mandarin, na patuloy na ginagamit ito bilang isang makabuluhang resource sa edukasyon.

"Gusto naming alisin ang mga limitasyon sa wika at limitasyon sa kaalaman na pumipigil sa mga kwalipikadong pasyente sa pagkakaroon ng mga benepisyo ng mapagkalingang end-of-life care. Ang pagdaragdag sa Vietnamese at Tagalog ay sumusuporta sa aming layunin sa pagpapalawak ng access sa hospice care sa mga minority na komunidad sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon sa kanilang sariling wika," paliwanag ni Deese. "Bukod pa rito, sa pamamagitan ng pagsasalin ng aming mga resource na sumusuporta sa aming propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan, nagkakaroon ang mga clinician ng kinakailangang impormasyon para mangalaga sa mga komunidad na ito."

Itinatampok ng website ng VITAS.com, na-update noong Marso 2019, ang online na karanasan para sa mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan, pasyente, tagapag-alaga at aplikante sa trabaho gamit ang madaling gamitin at modernong disenyo at naka-optimize sa mobile na content. Ngayong nasa limang wika na ito, ang impormasyon tungkol sa mga serbisyo, lokasyon, resource, at hospice care ng VITAS ay mas accessible na sa mga user sa buong bansa.

Tawagan ang VITAS upang higit na malaman pa ang tungkol sa hospice at palliative care options.

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming email list para sa mga webinar, mga balita tungkol sa hospice care at higit pa.