Mag-apply upang Maging isang Hospice Volunteer

Ang isa sa mga serbisyong ibinibigay ng aming mga boluntaryo ay ang Paw Pals, kung saan tumutulong ang mga aso at iba pang mga alagang hayop na pagandahin ang araw ng pasyente.

Upang maging boluntaryo sa hospice, pumili ng programa na interesado kang mas matutuhan pa, pagkatapos ay sagutan ang form sa ibaba para maaari kaming makipag-ugnayan sa iyo.